Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP HCM: Vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế

(PLO) - Bệnh viện Răng Hàm Mặt (RHM) Trung ương TP HCM là bệnh viện hạng I trực thuộc Bộ Y tế, được phân công nhiệm vụ khám, điều trị, phục hồi chức năng và chỉ đạo chuyên khoa RHM cho 32 tỉnh, thành phố phía Nam. Tuy nhiên, qua công tác thanh tra, đoàn Thanh tra Bộ Y tế đã phát hiện nhiều tồn tại trong việc thực hiện quy chế bệnh viện và những vi phạm của bệnh viện này trong việc thực hiện chính sách của pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT)…

Bệnh viện RHM Trung ương TP HCM vi phạm việc thực hiện chính sách của pháp luật về BHYT

Bệnh viện RHM Trung ương TP HCM vi phạm việc thực hiện chính sách của pháp luật về BHYT

Vi phạm trong áp giá thanh toán BHYT

Sau khi kiểm tra xác suất 20 bảng kê chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT ngoại trú, 20 bảng kê chi phí KCB BHYT nội trú; đồng thời, kiểm tra việc áp giá thanh toán thuốc, vật tư y tế, danh mục kỹ thuật, ngày giường điều trị trên 10 hồ sơ bệnh án được lấy ngẫu nhiên trong thời kỳ thanh tra, Đoàn Thanh tra Bộ Y tế đã phát hiện Bệnh viện RHM Trung ương TP HCM chưa thực hiện nhập dữ liệu chi phí tiền giường, thuốc, các xét nghiệm cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh của phần thanh toán bảo hiểm và phần sử dụng dịch vụ theo yêu cầu trên cùng một bảng kê, mà thể hiện riêng biệt trên 2 bảng kê. Vì vậy, phần thu chênh lệch của các dịch vụ theo yêu cầu không được thể hiện rõ trên bảng kê. Trong đó, danh mục kỹ thuật dịch vụ còn có hồ sơ áp giá chưa đúng.

Được biết, trong 2 năm 2015 và 2016, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam từ chối thanh toán của bệnh viện này số tiền hơn 42 tỷ đồng. Sau khi kiểm tra xác suất 08 hồ sơ BHXH từ chối thanh toán, Đoàn Thanh tra khẳng định BHXH từ chối thanh toán là đúng vì, có 04/08 hồ sơ được kiểm tra áp giá chưa khớp với tờ điều trị trong bệnh án; ngày giường điều trị chờ phẫu thuật thì Bệnh viện RHM Trung ương TP HCM lại áp giá của ngày giường sau phẫu thuật.

Trong đó, còn có 04/08 hồ sơ áp giá theo quyết định của Giám đốc Bệnh viện này. Tuy nhiên, theo quy định thì Giám đốc Bệnh viện RHM Trung ương TP HCM không được ban hành quy định về giá đối với các dịch vụ y tế này.

Bên cạnh đó, 20/20 hồ sơ bệnh án nội trú không lưu Phiếu theo dõi sử dụng giường bệnh, Bản cam kết điều trị dịch vụ chưa chặt chẽ, chưa ghi rõ loại dịch vụ, mức giá mà người bệnh đồng ý lựa chọn.

Ngoài ra, việc hồ sơ thanh toán của người bệnh có sử dụng dịch vụ theo yêu cầu mà bệnh viện này lập trên hai bảng kê sẽ gây khó khăn trong việc kiểm soát và chưa thể hiện được phần chênh lệch người bệnh phải đóng. 

Nhiều tồn tại trong thực hiện quy chế bệnh viện

Bên cạnh những vi phạm trong việc thực hiện chính sách của pháp luật về BHYT, Đoàn Thanh tra Bộ Y tế còn chỉ ra nhiều tồn tại của Bệnh viện RHM Trung ương TP HCM trong việc thực hiện quy chế bệnh viện. Theo đó, lãnh đạo Bệnh viện RHM Trung ương TP HCM chưa ký duyệt bệnh án trước khi đưa vào lưu trữ theo quy định. Biên bản hội chẩn thì ghi chép sơ sài, chưa đầy đủ chữ ký của người chủ trì và các thành viên tham gia hội chẩn.

Trong việc kê đơn thuốc, làm bệnh án, việc ghi chép các thủ tục hành chính của bệnh viện chưa đầy đủ; một số bệnh án thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thân không đánh số theo dõi; không viết liều lượng bằng chữ theo quy định; còn dùng bút xóa để tẩy, xóa nhiều chỗ trong bệnh án, một số bác sỹ chỉ ký mà không ghi rõ tên. Đáng chú ý, Bệnh viện RHM Trung ương TP HCM chưa thực hiện hồ sơ làm bệnh án người bệnh vào điều trị ngoại trú theo quy định của Bộ Y tế mà làm theo mẫu riêng của bệnh viện dưới dạng phiếu điều trị.

Ngoài ra, bản cam kết điều trị dịch vụ chưa ghi rõ loại dịch vụ, mức giá mà người bệnh đồng ý lựa chọn; giấy cam đoan phẫu thuật người nhà ký thay chưa ghi rõ mối quan hệ với người bệnh; một số bệnh án phiếu ghi lược đồ phẫu thuật viết bằng giấy than.

Tại một số khoa, số lượng vật tư y tế tiêu hao thực tế nhiều hơn số mặt hàng được bàn giao hàng ngày trong sổ bàn giao trực. Tại tủ cấp cứu của các khoa chưa ban hành cơ số danh mục vật tư y tế tiêu hao, số lượng sử dụng hàng ngày không có sổ lưu ghi chép; một số nhân viên khoa Xquang không đeo biển tên và liều kế khi làm việc.

Trong công tác quản lý chất thải y tế, Bệnh viện RHM Trung ương TP HCM còn thiếu bảng hướng dẫn cách phân loại và thu gom chất thải y tế treo tại nơi phát sinh rác thải; chưa có quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ quan có thẩm quyền; sổ giao nhận chất thải y tế nguy hại chưa ghi rõ họ và tên người giao, người nhận; bản quy định phân loại chất thải bệnh viện chưa được cập nhật văn bản mới.

Từ những tồn tại trên, Thanh tra Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện RHM Trung ương TP HCM tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Quy chế bệnh viện và các quy chế chuyên môn tại khoa, phòng. Bên cạnh đó, cần phối hợp với Trung tâm giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam để tiến hành thanh lý hợp đồng và quyết toán theo đúng quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn, phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Đồng thời, Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện RHM Trung ương TP HCM tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các cá nhân liên quan, nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trên vào báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra về Thanh tra Bộ Y tế trước ngày 28/12/2017.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm