Bổ nhiệm cán bộ tại Sở Tài chính Gia Lai: Đúng quy định, đủ tiêu chuẩn

(PLVN) - Ngày 15/4/2020, Báo PLVN có bài viết “Giám đốc Sở Tài chính Gia Lai: Đã nhận quyết định nghỉ hưu vẫn đề nghị bổ nhiệm hàng loạt”. Mới đây, Sở Tài chính Gia Lai đã có văn bản phản hồi như sau:

“Việc đề nghị bổ nhiệm cán bộ của Giám đốc Sở khi đã có quyết định nghỉ hưu là thực hiện đúng quy định, không có gì khuất tất, cơ sở là căn cứ Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống “chạy chức, chạy quyền”; Văn bản số 85/SNV-CCVC ngày 17/01/2020 của Sở Nội vụ về công tác cán bộ và thực hiện chính sách với cán bộ.

Liên quan đến công tác cán bộ đã có ý kiến thống nhất của Đảng ủy và tập thể lãnh đạo cơ quan chứ không phải riêng cá nhân Giám đốc Sở. Các đồng chí được đề nghị bổ nhiệm đã có trong quy hoạch, đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện để đề nghị bổ nhiệm”, Sở Tài chính Gia Lai nêu.

“Về thời điểm đề nghị bổ nhiệm: Do trước đây Tỉnh ủy Gia Lai có Quy định số 01-QĐi/TU ngày 14/6/2018 quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm cán bộ nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể về Quy trình bổ nhiệm cán bộ Trưởng, Phó phòng của Sở và đến ngày 8/4/2020 Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh mới ban hành Quy định số 59-QĐi/BCSĐ hướng dẫn về việc này”, văn bản của Sở Tài chính Gia Lai cho hay.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm