Bộ Tư pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phòng chống dịch Covid

(PLVN) -Nhằm triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin khi bố trí cho cán bộ công chức, viên chức làm việc tại nhà theo Chỉ thị số 16/TTg-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp) đã triển khai ngay các giải pháp để đảm bảo thực hiện công việc hiệu quả.

Bộ Tư pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phòng chống dịch Covid

Theo đó, Cục Công nghệ thông tin đã chủ động chuẩn bị các phương án và giải pháp về hạ tầng, kỹ thuật, sẵn sàng cho tình huống cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tuyến tại nhà. Do vậy, ngay từ khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, Cục Công nghệ thông tin đã khẩn trương triển khai thực hiện ngay các giải pháp đã được xây dựng

Cụ thể, đối với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện việc tiếp nhận, phân công, xử lý và phát hành văn bản điện tử trên Phần mềm quản lý văn bản (tại địa chỉ qlvb.moj.gov.vn). Cục Công nghệ thông tin đã đăng tải đầy đủ tài liệu hướng dẫn, khai thác và sử dụng Phần mềm bằng hai hình thức Video và bản "Doc." trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Đối với các hoạt động hội nghị của Bộ, Cục Công nghệ thông tin luôn đảm bảo và sẵn sàng Hệ thống Hội nghị truyền hình VMeet giúp Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị kịp thời triển khai công tác chỉ đạo, điều hành. Đồng thời lưu ý, cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình xử lý công việc sẽ trao đổi thông tin thông qua thư điện tử công vụ để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

Bên cạnh việc đảm bảo hạ tầng, kỹ thuật cho công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ và hoạt động chuyên môn của các đơn vị thuộc Bộ, Cục Công nghệ thông tin đã thực hiện bố trí một số cán bộ thực hiện nhiệm vụ ứng trực tại cơ quan đảm bảo vận hành hiệu quả Trung tâm dữ liệu điện tử của Bộ, các Cơ sở dữ liệu điện tử và các Phần mềm như: Cơ sở dữ liệu Hộ tịch điện tử, Phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống Thư điện tử công vụ… 

Cùng chuyên mục
Đại học Luật Hà Nội: Nỗ lực gặt hái nhiều thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học

Đại học Luật Hà Nội: Nỗ lực gặt hái nhiều thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học

(PLVN) - Hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022, từ ngày 18/5/2022 đến ngày 31/5/2022, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Diễn đàn Luật học và Phát triển với chủ đề “Một số vấn đề về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”. Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn PGS.TS. Tô Văn Hòa – Phó Bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về sự kiện khoa học này.

Đọc thêm