Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của 4 đơn vị thuộc Bộ

(PLVN) -Bộ Tư pháp vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Công nghệ thông tin, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. 

Cụ thể, năm 2020, Cục Công nghệ thông tin tiếp tục tập trung vận hành, nâng cấp, mở rộng, phát triển, triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng; xây dựng các giải pháp cung cấp dịch vụ công mức độ 3,4 trên cơ sở đề xuất của các đơn vị nhằm phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin. Đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho các ứng dụng, hệ thống thông tin tại Trung tâm Dữ liệu điện tử của Bộ hoạt động ổn định, thông suốt.

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế tiếp tục tập trung xây dựng, triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật; cải tiến, nâng cao chất lượng, tiến độ công tác góp ý, thẩm định, đặc biệt là các dự án Luật trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét hoặc thông qua trong năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các luật này. Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành của Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

Vụ Pháp luật quốc tế tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác điều ước quốc tế; làm tốt vai trò đầu mối của Bộ Tư pháp trong đề xuất tham gia, thực hiện các điều ước quốc tế, nhất là Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR), các công ước trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế; Thực hiện tốt nhiệm vụ chủ trì, đại diện pháp lý cho Chính phủ trong giải quyết các tranh chấp đầu tư quốc tế và xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến hội nhập quốc tế.

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (QLXLVPHC&TDTHPL) tiếp tục rà soát, nghiên cứu chuyên sâu về công tác QLXLVPHC&TDTHPL để tham mưu, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực này. Thực hiện nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật theo Chương trình hành động Ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ,giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.  

Cùng chuyên mục

Đọc thêm