Cần Thơ ban hành quy chế phối hợp vận hành, hệ thống thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND thành phố Cần Thơ mới có Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp vận hành, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố.
Hình ảnh minh họa.
Hình ảnh minh họa.

Theo Quyết định số 23 của UBND thành phố Cần Thơ, ban hành kèm theo Quy chế phối hợp vận hành, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2023.

Theo đó, quy chế phối hợp vận hành, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ quy định: Sở Xây dựng căn cứ quy định pháp luật hiện hành thực hiện phối hợp và vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương; được phép thuê hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin theo quy định pháp luật về ngân sách Nhà nước, pháp luật về đấu thầu; xây dựng và thực hiện các giải pháp về an ninh, an toàn thông tin; trực tiếp hoặc giao tổ chức có đủ điều kiện năng lực đảm nhận thực hiện quản lý, vận hành các máy chủ, thiết bị tin học, mạng máy tính, bảo đảm sự vận hành của hệ thống; cấp và giao quyền truy cập cho cơ quan, tổ chức, cá nhân để kê khai, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Cũng theo Quyết định trên, Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ quy định pháp luật hiện hành hướng dẫn Sở Xây dựng thực hiện đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ cho Hệ thống thông tin chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của Chính phủ. Tổng hợp cơ sở dữ liệu từ Sở Xây dựng tích hợp vào cơ sở dữ liệu dùng chung trên cơ sở Quy chế quản lý, chia sẻ, khai thác Cơ sở dữ liệu dùng chung thành phố Cần Thơ. Hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Các đơn vị phối hợp cung cấp thông tin và dữ liệu sẽ được cung cấp tài khoản đăng nhập để thực hiện việc báo cáo cơ sở dữ liệu cho Sở Xây dựng.

Cùng với đó, TP đề nghị Sở Xây dựng cung cấp các thông tin, dữ liệu về: Chứng chỉ môi giới bất động sản đã cấp trong kỳ; Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và kết quả thực hiện phát triển nhà ở; Cung cấp cơ sở dữ liệu sau khi tổng hợp từ dữ liệu theo nội dung quy định, chuyển Sở Thông tin và Truyền thông tích hợp vào cơ sở dữ liệu dùng chung trên cơ sở Quy chế quản lý, chia sẻ, khai thác Cơ sở dữ liệu dùng chung thành phố Cần Thơ; Chia sẻ, cung cấp thông tin cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin theo quy định của pháp luật.

Thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu, các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ (gồm: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị; Dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê; Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khách sạn; Dự án đầu tư xây dựng bất động sản khác) cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án bất động sản và sản phẩm bất động sản đủ điều kiện giao dịch trong kỳ báo cáo. Kê khai, cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình giao dịch bất động sản của dự án trong kỳ báo cáo. Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án thì chủ đầu tư nhận chuyện thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu. Đối với các dự án bất động sản (dự án tái định cư) do UBND cấp huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư, phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình giao dịch bất động sản của dự án. Các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ cung cấp thông tin, dữ liệu về bất động sản phát sinh giao dịch gửi Sở Xây dựng tổng hợp.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu UBND thành phố Cần Thơ theo dõi, đôn đốc, việc thực hiện Quy chế này. Quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND thành phố Cần Thơ xem xét, giải quyết.

Đọc thêm