Chế độ, chính sách mới đối với cựu chiến binh

(PLVN) - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh (CCB) quy định tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh về chế độ bảo hiểm y tế (BHYT), chế độ mai táng phí và chế độ trợ cấp khi thôi làm công tác Hội CCB.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo đó, chế độ BHYT đối với CCB thực hiện theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT. Đối tượng tham gia BHYT là CCB thuộc nhóm đối tượng có BHYT do Nhà nước đóng.

CCB khi từ trần, nếu không thuộc đối tượng hưởng chế độ mai táng phí theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Luật Bảo hiểm xã hội thì người tổ chức mai táng được hưởng mai táng phí bằng mức trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành.

Đối tượng hưởng chế độ trợ cấp khi thôi công tác Hội CCB bao gồm:

 CCB đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hàng tháng, khi thôi làm công tác Hội được hưởng trợ cấp thôi công tác Hội, gồm các đối tượng sau:

 CCB được bầu cử, bổ nhiệm, tuyển dụng tham gia công tác tại cơ quan Hội CCB từ Trung ương đến cấp huyện; CCB là Chủ tịch Hội CCB cấp xã; CCB là Phó Chủ tịch Hội CCB cấp xã.

Các quy định tại điểm 1, 2, 5, 6 mục 2 Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007 của liên Bộ: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội CCB Việt Nam, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm