Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh quyết định lập tổ giám sát xả thải của Formosa

(PLO) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh mới quyết định thành lập Tổ kiểm tra, giám sát hoạt động xử lý môi trường, xả thải ra môi trường tại Dự án Formosa Hà Tĩnh.

Cơ quan chức năng kiểm tra xả thải của Formosa

Cơ quan chức năng kiểm tra xả thải của Formosa

Tổ công tác, do Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh Phan Lam Sơn làm Tổ trưởng, có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát việc xả thải (nước thải, khí thải, chất thải rắn) của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa khi có thông báo kế hoạch vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị..., các nội dung liên quan đến nước thải, khí thải, chất thải rắn; kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu bất thường, xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của công tác bảo vệ môi trường; theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra quá trình lắp đặt bổ sung thiết bị quan trắc tự động nước thải và khí thải...

Tham gia, phối hợp với Bộ TN&MT trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường dự án. Lấy mẫu, phân tích đánh giá chất lượng môi trường (khi cần thiết), phối hợp với Trung tâm Quan trắc kỹ thuật môi trường Hà Tĩnh trong việc cung cấp thông tin dữ liệu quan trắc online nước thải, khí thải khi có yêu cầu; thường xuyên tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát báo cáo UBND tỉnh và Bộ TN&MT.

Tổ công tác này sẽ hoạt động kiêm nhiệm đến khi Bộ TN&MT có kế hoạch giám sát cụ thể tại dự án.

Thành viên của tổ công tác gồm các thành phần sở ban ngành của tỉnh như: cán bộ Chi cục Bảo vệ môi trường, Ban quan lý Khu kinh tế tỉnh, Chủ tịch UBND TX Kỳ Anh, Chi cục Thủy sản, Phòng CSMT Công an tỉnh, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Sở KH&CN, Chi cục Biển, Hải đảo và Tài nguyên nước, Sở Công thương.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm