Chuẩn bị thi báo cáo viên giỏi về phòng, chống tham nhũng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa ký Quyết định số 1037/QĐ-BTP ngày 22/6/2021 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng.

Hình ảnh cuộc thi năm 2020

Hình ảnh cuộc thi năm 2020

Cuộc thi nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”. Tạo đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho báo cáo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, góp phần phổ biến kiến thức pháp luật về phòng chống tham nhũng cho cán bộ và nhân dân. Cuộc thi còn là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11 và biểu dương, tôn vinh những báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật xuất sắc trong công tác PBGDPL.

Theo Kế hoạch, Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc dành cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã được công nhận tại Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Luật PBGDPL.

Ở địa phương, căn cứ vào điều kiện thực tế, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tổ chức Cuộc thi ở địa phương để lựa chọn 1 báo cáo viên pháp luật và 1 tuyên truyền viên pháp luật tham dự Cuộc thi do Trung ương tổ chức. Trường hợp địa phương không tổ chức Cuộc thi, UBND cấp tỉnh lựa chọn, cử 1 báo cáo viên pháp luật và 1 tuyên truyền viên pháp luật tham dự Cuộc thi do Trung ương tổ chức.

Ở Trung ương, Cuộc thi dự kiến tổ chức qua 2 vòng thi: Vòng 1 (Thi vấn đáp trực tuyến trong tháng 9-10/2021) và Vòng 2 (Thi trực tiếp trên sân khấu trong tháng 11/2021).

Cùng chuyên mục

Đọc thêm