Chuẩn bị tổng kết thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

(PLO) -Bộ Tư pháp vừa ban hành Kế hoạch tổng kết 03 năm thực hiện Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

Chuẩn bị tổng kết thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

Việc tổng kết nhằm đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được; sự đồng bộ của Đề án 19 với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc.

Đề xuất, kiến nghị các giải pháp phù hợp để hoàn thiện và tiếp tục triển khai hiệu quả các phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực lý lịch tư pháp.

Việc tổng kết được thực hiện tại: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp. 11 địa phương được giao thực hiện thí điểm (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Bình Dương, Lạng Sơn, Nghệ An, Bạc Liêu, Tiền Giang, Kiên Giang) và các địa phương chủ động tham gia thực hiện thí điểm.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm