Công an TP Hồ Chí Minh lưu ý người dân về quy định xóa đăng ký thường trú

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Để không bị xóa đăng ký thường trú, Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị người dân khi có thay đổi về nơi sinh sống, phải đến cơ quan công an phường, xã, thị trấn tại nơi sinh sống mới để thực hiện đăng ký cư trú theo đúng quy định của pháp luật.
Công an TP Thủ Đức hướng dẫn người dân làm CCCD.
Công an TP Thủ Đức hướng dẫn người dân làm CCCD.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, để thực hiện có hiệu quả Luật Cư trú năm 2020 và Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 1/7, ngày 4/10/2023, Công an Thành phố có Công văn số 5256/CATP-PC06 hướng dẫn về việc xóa đăng ký thường trú theo Luật Cư trú năm 2020.

Để người dân nắm vững các quy định nhằm bảo vệ tốt quyền lợi của mình, ngày 13/4, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội tiếp tục có Công văn số 1777/PC06-Đ2 lưu ý lại một số quy định theo Công văn số 5256, như sau:

Về các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú, căn cứ khoản 1, Điều 24 Luật cư trú năm 2020, người thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị xóa đăng ký thường trú: Chết; có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết; Ra nước ngoài để định cư; Đã có quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú quy định tại Điều 35 của Luật này;

Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

Ngoài ra, người dân cũng sẽ được xóa đăng ký thường trú khi đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam; Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp quy định tại điểm h khoản này;

Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó hoặc trường hợp quy định tại điểm h khoản này.

Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó; người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó;

Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật... cũng sẽ bị xóa đăng ký thường trú.

Để không bị xóa đăng ký thường trú, Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị người dân chấp hành đúng nghĩa vụ công dân về đăng ký cư trú, trong đó cần lưu ý, khi có thay đổi về nơi sinh sống, công dân phải đến cơ quan công an phường, xã, thị trấn tại nơi sinh sống mới để thực hiện đăng ký cư trú theo đúng quy định của pháp luật.

Công dân vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên phải đến cơ quan công an phường, xã, thị trấn nơi thường trú để thực hiện khai báo tạm vắng trừ trường hợp đã đến cơ quan công an phường, xã, thị trấn tại chỗ ở mới để đăng ký tạm trú.

Đọc thêm