Công ty hoạt động về giáo dục có được tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất không?

(PLVN) - Công ty hoạt động theo các sự kiện của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại các trường học thì có được tạm dừng đóng một phần BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19 không? Thủ tục như thế nào?

ảnh minh họa

ảnh minh họa

Bạn đọc Ngọc Phụng (TP Hồ Chí Minh) hỏi: Công ty của tôi hoạt động theo các sự kiện của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại các trường học. Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, kinh doanh khó khăn, công ty tạm ngưng hoạt động. Do không thể bố trí việc làm cho nhân viên nên cho đã cho nhân viên ở nhà phòng dịch từ giữa tháng 3/2020. Bà Ngọc Phụng đề nghị được hướng dẫn thủ tục để được tạm dừng đóng tiền vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời:

Thực hiện theo Khoản 1 Công văn số 553/BHXH-QLT ngày 23/3/2020 của BHXH TP Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn tạm thời trường hợp tạm dừng quỹ hưu trí, tử tuất quy định về đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, dệt may, lưu trú, nhà hàng và các nghề đặc biệt khác gặp khó khăn bởi dịch Covid-19 được tạm dừng quỹ hưu trí, tử tuất.

Đồng thời, doanh nghiệp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất (22%) phải có một trong các điều kiện sau: Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên; Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

Đối chiếu quy định trên thì công ty cần liên hệ cơ quan Lao động hoặc cơ quan Tài chính để được xác định doanh nghiệp có đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất hay không.

Sau đó, BHXH Quận 3 sẽ căn cứ trên văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm cơ sở giải quyết tạm dừng đóng và không tính lãi khi công ty thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng theo quy định.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm