Cty Lâm nghiệp Đắk Tô (Kon Tum): Nhiều vi phạm trong quản lý, bảo vệ rừng

(PLVN) - Thanh tra tỉnh Kon Tum vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại, vi phạm của Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô trong việc thực hiện quy định tài chính – kế toán; nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. 

Trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô.

Trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô.

Về tài chính – kế toán, cuối kỳ kế toán 2019, Cty này không tiến hành kiểm kê hàng tồn kho, tài sản cố định là vi phạm Điều 40 Luật Kế toán, Điều 7 Thông tư 219/2015/TT-BTC.

Trước đó, năm 2018, Cty Lâm nghiệp Đắk Tô thực hiện trồng mới và chăm sóc 2,02 ha các vườn sâm Ngọc Linh; năm 2019 trồng mới 2,80 ha; nhưng đơn vị chưa phản ánh, hạch toán trên sổ sách kế toán, chưa đưa vào báo cáo tài chính.

Việc phân bổ giá vốn bán hàng của Cty này chưa phù hợp dẫn đến thanh tra thuế thu nhập doanh nghiệp tăng hơn 78 triệu đồng, lợi nhuận còn lại nộp ngân sách tăng hơn 220 triệu đồng. Việc thanh toán chi phí chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ chưa đúng theo hợp đồng đã ký kết dẫn đến qua kiểm tra giảm số tiền hơn 58,9 triệu đồng. 

Về công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, đoàn thanh tra cũng chỉ ra nhiều vi phạm. Diện tích quản lý, sử dụng theo các quyết định của UBND tỉnh và theo kết quả kiểm kê rừng hàng năm của Cty có sự chênh lệch lớn nhưng Cty không có văn bản báo cáo UBND tỉnh để xử lý.

Cty cũng chưa theo dõi, cập nhật đầy đủ diễn biến tài nguyên rừng với những diện tích bị người dân phá rừng làm nương rẫy. Các phương án quản lý rừng tự nhiên, rừng trồng bền vững đã xây dựng đều không áp dụng được vào thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty.

Mức giao khoán rừng cho cộng đồng dân cư thôn quản lý hiện nay chưa tạo ra thu nhập ổn định từ rừng cho người dân nên tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái phép của chính những người tham gia nhận khoán bảo vệ rừng vẫn còn xảy ra. Đồng thời, các hoạt động kiểm tra, tuần tra truy quét các điểm nóng, xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng của Cty chưa được lập kế hoạch cụ thể về thời gian, lực lượng tham gia, lực lượng phối hợp, kinh phí để tổ chức tuần tra, truy quét.

Về công tác tuần tra, truy quét của các lâm trường, Đoàn thanh tra cho biết, qua kiểm tra tại Chi nhánh Lâm trường Ngọc Linh, đơn vị này chỉ cung cấp được hồ sơ trong năm 2018 với 14 đợt tuần tra, truy quét. Kết quả các đợt tuần tra truy quét phần lớn đều không có báo cáo kết quả.

Tại Lâm trường Đắk Tô, năm 2018, không cung cấp được hồ sơ liên quan đến việc xây dựng và triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm tra rừng tại các khu vực trọng điểm khai thác gỗ. Năm 2019 lâm trường cũng không xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm tra rừng hàng tháng với lý do nhiệm vụ kiểm tra, truy quét trên diện tích lâm phần do lâm trường quản lý được giao cho các chốt bảo vệ rừng.

Thanh tra tỉnh Kon Tum đề nghị GĐ Cty Lâm nghiệp Đắk Tô thu hồi, nộp vào ngân sách nhà nước qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước tỉnh số tiền vi phạm; tổ chức kiểm điểm với tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế được nêu tại kết luận thanh tra.

Về việc giám sát hoạt động khai thác với sản phẩm sâm Ngọc Linh, Thanh tra tỉnh đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo cho tổ giám sát; GĐ Cty Lâm nghiệp Đắk Tô nghiệm thu với các sản phẩm phụ như thân, lá và hạt của sâm Ngọc Linh tại Trung tâm Kinh doanh & Phát triển sâm Ngọc Linh thuộc Cty Lâm nghiệp Đắk Tô vì sản phẩm phụ này cũng mang lại giá trị kinh tế.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm