Cty Lâm nghiệp Kon Rẫy (Kon Tum): Sai sót trong công tác kế toán

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sở Tài chính Kon Tum vừa ban hành Kết luận Thanh tra số 4318/KL-STC về việc chấp hành pháp luật tài chính, kế toán năm 2019 và năm 2020 tại Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy.

Trụ sở Cty Lâm nghiệp Kon Rẫy (huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum).

Trụ sở Cty Lâm nghiệp Kon Rẫy (huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum).

Đây là Cty được chuyển đổi từ Cty Đầu tư phát triển lâm, nông, công nghiệp và dịch vụ Kon Rẫy theo Quyết định 629/QĐ-UBND ngày 28/6/2010 của UBND tỉnh; do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu.

Ngày 15/12/2015, UBND tỉnh tỉnh ban hành Quyết định 1276/QĐ-UBND phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới Cty; chuyển sang thực hiện nhiệm vụ chính là hoạt động công ích trong lĩnh vực lâm nghiệp…

Về công tác rà soát, đánh giá diện tích rừng, cung ứng dịch vụ môi trường, Cty đã thanh toán chưa sâu sát, dẫn đến diện tích rừng được giao khoán, quản lý bảo vệ năm 2019 nghiệm thu, thanh toán cho cộng đồng vượt 51,47ha, số tiền đã thanh toán vượt hơn 23 triệu đồng. Kết quả Hội đồng nghiệm thu đánh giá diện tích rừng không đủ điều kiện cung ứng dịch vụ môi trường năm 2020 chênh lệch 156,12ha.

Công tác kế toán còn xảy ra sai sót, số liệu giữa các hồ sơ có liên quan còn sai lệch, một số khoản chi hạch toán chưa đúng quy định, việc đối chiếu công nợ phải thu, phải trả định kỳ chưa đầy đủ.

Công tác quản lý dự án, giám sát công trình, đánh giá hồ sơ đề xuất còn thiếu chặt chẽ, không phát hiện những sai sót của hồ sơ đề xuất để yêu cầu đơn vị dự thầu hiệu chỉnh cho phù hợp, còn chênh lệch giữa khối lượng nghiệm thu, thanh toán so với khối lượng thực tế thi công. Chậm phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo Thông tư 10/2020/TT-BTC.

Sở Tài chính đề nghị Chủ tịch, GĐ Cty Lâm nghiệp Kon Rẫy khẩn trương lập đầy đủ hồ sơ 140,31ha diện tích đất rừng chưa được giao quản lý trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt bổ sung phương án sử dụng đất của Cty theo đúng quy định pháp luật để làm cơ sở xây dựng phương án quản lý, bảo vệ.

Khẩn trương hoàn tất hồ sơ phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành, tăng cường kiểm tra, theo dõi, đối chiếu và xử lý công nợ đảm bảo theo quy định hiện hành; chỉ đạo bộ phận kế toán hạch toán điều chỉnh số liệu, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính năm 2019 và 2020…; theo dõi, hạch toán và quản lý sử dụng các nguồn quỹ năm 2020 đã được trích lập theo đúng quy định hiện hành và quy chế quản lý quỹ của đơn vị.

Đồng thời, GĐ Cty phải có trách nhiệm thu hồi số tiền 34.325.000 đồng thanh toán vượt khối lượng thi công công trình Nhà làm việc Chi nhánh Lâm trường Đăk Ruồng để hoàn trả lại nguồn vốn hoạt động của Cty.

Thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước 244 triệu đồng, gồm 23 triệu đồng đã thanh toán vượt cho các cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng năm 2019. Truy thu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi xác định lại kết quả kinh doanh do giảm trừ một số khoản mục chi phí hạch toán không hợp lý.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm