Cục Thi hành án dân sự Đà Nẵng triển khai công tác quý I năm 2021

(PLVN) -Vừa qua, Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác năm 2020 và triển khai công tác quý I năm 2021. Đồng chí Trần Phước Thu, Cục trưởng chủ trì Hội nghị.

 Cục Thi hành án dân sự Đà Nẵng triển khai công tác quý I năm 2021

Năm 2020 trong bối cảnh cả nước thực hiện cách ly toàn xã hội, tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 đã ảnh hưởng rất lớn đến việc tổ chức thi hành án, đặc biệt là làn sóng lần thứ 2 với diễn biến mới phức tạp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thực hiện cách ly xã hội từ ngày 28/7 đến 05/9/2020 và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới đến ngày 24/9/2020 đã tác động lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh, làm suy giảm sự phát triển của nền kinh tế nói chung và ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực hiện chỉ tiêu THADS nói riêng. Do vậy, Cục Thi hành án dân sự thành phố đã bám sát Kế hoạch công tác năm và kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế nhưng tỷ lệ thi hành về việc và tiền vẫn vẫn còn thiếu so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao.

Hội nghị cũng có những tham luận, ý kiến đóng góp thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong công tác năm 2020. Từ đó đề ra các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ năm 2021 đạt hiệu quả.

Kết luận Hội nghị Cục trưởng yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai thực hiện công tác quý I năm 2021, tích cực, chủ động trong công tác xác minh, tổ chức thi hành án ngay từ những ngày đầu của năm công tác. Phát huy vai trò của người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và phát huy vai trò phối hợp với các cơ quan ban ngành địa phương để nâng cao kết quả thi hành án. Kiểm tra việc thực hiện thủ tục, quy trình tổ chức thi hành án đảm bảo đúng quy định pháp luật, chú trọng quy trình thẩm định giá, bán đấu giá tài sản. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin…

Cùng chuyên mục

Đọc thêm