Đà Nẵng sẽ sáp nhập nhiều phường ở các quận trung tâm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND thành phố Đà Nẵng vừa có phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2025 gửi Bộ Nội vụ.
Nhiều phường ở quận Hải Châu sẽ sáp nhập, lấy tên gọi mới.
Nhiều phường ở quận Hải Châu sẽ sáp nhập, lấy tên gọi mới.

Theo phương án này, sau khi sắp xếp, thành phố sẽ còn 47 đơn vị gồm 36 phường và 11 xã. Như vậy, giảm 9 phường (20%), trong đó chủ yếu ở các quận trung tâm.

Cụ thể, tại quận Hải Châu, sáp nhập 2 phường Hải Châu 1 và Hải Châu 2, thành lập đơn vị hành chính mới với tên gọi dự kiến là phường Hải Châu 1.

Sáp nhập phường Bình Thuận và Hòa Thuận Đông, tên gọi mới dự kiến là phường Hòa Bình.

3 phường Phước Ninh, Nam Dương và Bình Hiên cũng được sáp nhập, tên gọi mới dự kiến là phường Nam Bình Phước hoặc Nam Phước.

Riêng phường Thạch Thang, UBND TP Đà Nẵng đề nghị không hoặc chưa sắp xếp do yếu tố đặc thù về văn hóa, lịch sử, an ninh quốc phòng. Đây là nơi tập trung nhiều cơ quan quan trọng về chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng ở TP Đà Nẵng và có Thành Điện Hải là Di tích quốc gia đặc biệt.

Tại quận Thanh Khê, sáp nhập hai phường Thanh Khê Đông và Hòa Khê, tên gọi đơn vị hành chính mới dự kiến là phường Thanh Hòa.

Sáp nhập 2 phường Tân Chính và Chính Gián, tên gọi mới dự kiến là phường Tân Chính Gián.

Sáp nhập phường Tam Thuận và Xuân Hà, tên gọi dự kiến là phường Hà Tam Xuân.

Phường Thạc Gián và Vĩnh Trung cũng được sáp nhập, tên gọi dự kiến mới là phường Thạc Gián.

Còn quận Sơn Trà, sáp nhập 2 phường An Hải Đông và An Hải Tây, tên gọi mới dự kiến là phường An Hải Nam.

Ở cấp quận/huyện, Đà Nẵng có một đơn vị hành chính thuộc diện khuyến khích sắp xếp là quận Thanh Khê. Cụ thể là điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, nhập một phần diện tích tự nhiên và một phần quy mô dân số của quận Liên Chiểu vào quận Thanh Khê, giai đoạn 2026 - 2030.

Đọc thêm