Dấu hiệu vi phạm quy định luân chuyển cán bộ tại UBND huyện Tân Kỳ (Nghệ An)

(PLVN) - Việc một trưởng phòng tại huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) đã hết 2 nhiệm kỳ, nhưng vẫn được đảm nhận chức vụ trong thời gian qua mà không thực hiện chế độ điều động, luân chuyển khiến dư luận địa phương hoài nghi.

UBND huyện Tân Kỳ

UBND huyện Tân Kỳ

Cụ thể, trường hợp ông Phạm Hồng Sơn được bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Kỳ lần đầu tháng 2/2010, bổ nhiệm lại lần hai ngày 12/2/2015 nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tuy nhiên, thời điểm ngày 12/2/2020 là thời điểm hết hiệu lực của quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; nhưng ông Sơn vẫn đang được tại vị giữ chức vụ dù đã sang tháng 3/2020.

Nói về vấn đế này, ông Phan Văn Giáp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho rằng, trường hợp ông Sơn “đã có kế hoạch nhưng chưa công khai các phương án. Công tác cán bộ phải làm quy trình từng bước”. 

Cũng theo ông Giáp, lộ trình từ nay đến khoảng sau tháng 6/2020, ông Sơn vẫn được giữ nhiệm vụ Trưởng phòng đến khi tổ chức sắp xếp bố trí cán bộ. 

Tuy nhiên, về vấn đề này, ông Lê Sỹ Phương, Trưởng phòng Tổ chức biên chế của Sở Nội vụ Nghệ An cho biết, những quy định trên được nêu rõ trong Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 11/7/2019. 

Cụ thể, tại khoản 2 Điều 3 Chương II về việc bổ nhiệm có nêu: “…Trưởng phòng và tương đương trực thuộc Sở, UBND cấp huyện; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện không giữ một chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp, ở cùng một vị trí, trong cùng một cơ quan, đơn vị công tác. Trừ trường hợp đặc biệt do cấp trên trực tiếp của cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, xem xét, quyết định”. Như vậy, với trường hợp ông Sơn đã hết thời gian bổ nhiệm hai nhiệm kỳ, nếu được bổ nhiệm lại phải là Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Tại khoản 3 Điều 10 Chương III – bổ nhiệm lại có nêu: “Trường hợp hết thời hạn bổ nhiệm mà không thực hiện quy trình, quy định bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ (trừ những nguyên nhân khách quan được cơ quan có thẩm quyền xác nhận); thì kể từ ngày hết thời hạn bổ nhiệm chức lãnh đạo, quản lý đó không được thực hiện chức trách, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của mình. Đồng thời các tổ chức, cá nhân có liên quan tùy theo nhiệm vụ được phân cấp và mức độ sai phạm phải chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền và tiếp tục tham mưu thực hiện quy trình bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ theo quy định”. Như vậy, nói theo lời ông Giáp là không đúng với tinh thần nêu trên.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm