Đi làm việc ở nước ngoài theo 'hợp đồng cá nhân': Doanh nghiệp được quyền tư vấn, giới thiệu không?

(PLVN) - Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp (DN) cung cấp dịch vụ việc làm có được cung cấp dịch vụ “tư vấn”, “giới thiệu” cho người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức “hợp đồng cá nhân” theo quy định khoản 4 Điều 6 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không? Giải đáp sau đây của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ làm rõ vấn đề này.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong hoạt động tư vấn cho DN hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm, Công ty Luật TNHH IPIC (Cty IPIC) hỏi: Theo điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định 52/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động thì phạm vi hoạt động của công ty dịch vụ việc làm gồm: “b) Tư vấn việc làm cho người lao động (LĐ) lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; kỹ năng thi tuyển; tạo việc làm, tìm việc làm trong và ngoài nước”.

Theo quy định này, nội dung tư vấn của DN dịch vụ việc làm đối với người LĐ và người sử dụng LĐ không hề bị hạn chế về phạm vi lãnh thổ Việt Nam, cụ thể là được phép tìm việc làm ngoài nước cho người LĐ.

Còn điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị định 52/2014/NĐ-CP quy định hoạt động giới thiệu việc làm cho người LĐ, cung ứng và tuyển LĐ theo yêu cầu của người sử dụng LĐ gồm: “a) Giới thiệu người LĐ cần tìm việc làm cho người sử dụng LĐ cần tuyển LĐ”.

Vậy, DN cung cấp dịch vụ việc làm có được cung cấp dịch vụ tại điểm b khoản 1 Điều 3 và điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị định 52/2014/NĐ-CP nêu trên cho người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức “hợp đồng cá nhân” theo quy định khoản 4 Điều 6 Luật Người LĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không? Nếu không thì tại sao, căn cứ vào quy định pháp luật nào?

Giải đáp về vấn đề này, tại Văn bản số 3519/LĐTBXH-PC, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - cho biết: Nghị định số 52/2014NĐ-CP ngày 23/5/2014 là nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động năm 2012 và Luật Việc làm năm 2013 về việc thành lập và hoạt động của DN hoạt động dịch vụ việc làm.

Như vậy, “người sử dụng LĐ” quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị định số 52/2014/NĐ-CP là người sử dụng LĐ được thành lập, hoạt động ở Việt Nam theo quy định của Bộ luật Lao động 2012 và Luật Việc làm 2013.

 Theo quy định tại điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị định số 52/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì DN hoạt động dịch vụ việc làm được: (1) Tư vấn việc làm cho người LĐ lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; kỹ năng thi tuyển; tạo việc làm, tìm việc làm trong và ngoài nước; (2) Giới thiệu người LĐ cần tìm việc làm cho người sử dụng LĐ cần tuyển LĐ.

Như vậy, hoạt động “tư vấn”, “giới thiệu” việc làm quy định tại điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị định 52/2014/NĐ-CP này không bao gồm việc DN tìm kiếm việc làm ngoài nước cho người LĐ để tuyển chọn, giới thiệu người LĐ Việt Nam với DN, tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Việc DN muốn cung ứng, giới thiệu, tuyển LĐ Việt Nam cho người sử dụng LĐ ở nước ngoài sử dụng thì phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật về người LĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người LĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Trường hợp DN hoạt động dịch vụ việc làm tư vấn cho người LĐ tìm việc làm ngoài nước theo hình thức hợp đồng cá nhân và người LĐ muốn đi làm việc theo hình thức này thì thực hiện theo quy định của pháp luật đưa người LĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng...

Cùng chuyên mục
Ảnh minh họa

Cần một chính sách tín dụng mới cho sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn

(PLVN) -  Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn.

Đọc thêm