Dính loạt sai phạm, 4 dự án bất động sản ở Quảng Nam phải thẩm định lại giá

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi Đoàn kiểm tra Trung ương chỉ ra loạt sai sót cần phải chấn chỉnh khắc phục tại 3 dự khu đô thị ở thị xã Điện Bàn và 1 dự án bất động sản ở TP Tam Kỳ, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao các ngành chức năng thẩm định lại giá đất.
Khu đô thị dính sai phạm phải thẩm định lại giá đất
Khu đô thị dính sai phạm phải thẩm định lại giá đất

Ngày 18/11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang vừa ký ban hành công văn giao các sở ngành rà soát, kiểm tra các dự án bất động sản và hoàn chỉnh lại hồ sơ, trình phê duyệt phương án giá đất cụ thể các dự án.

Theo đó, 4 dự án bất động sản nằm trong diện rà soát lại bao gồm 3 dự án tại thị xã Điện Bàn và dự án ở TP Tam Kỳ.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, việc rà soát nhằm thực hiện việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt phương án giá đất cụ thể các dự án đảm bảo theo đúng quy định mà đoàn kiểm tra trung ương đã chỉ ra những sai sót cần phải kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

Do đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở TN&MT yêu cầu các đơn vị tư vấn xác định giá khẩn trương rà soát, khảo sát để xây dựng lại các phương án giá đất đối với 4 dự án nêu trên đảm bảo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, phối hợp với Sở Xây dựng cập nhật lại chi phí đầu tư các dự án do điều chỉnh quy hoạch, xác định lại các khoản chi phí liên quan của các dự án để đưa vào phương án giá đất.

Sau khi tổng hợp các nội dụng trên, Sở TN&MT xây dựng lại các phương án giá đất gửi Hội đồng thẩm định giá đất thẩm định, để hoàn chỉnh đầy đủ các hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt.

Bên cạnh đó, Sở Xây Dựng chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ kịp thời kết quả thẩm định khoản chi phí đầu tư các dự án để Sở TN&MT xây dựng lại các phương án giá đất cụ thể các dự án theo quy định.

Đọc thêm