Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với UBND tỉnh Bạc Liêu về công tác văn bản

(PLVN) -Ngày 25/10, bà Lâm Thị Sang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Tư pháp do ông Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) làm Trưởng đoàn về kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Vưu Nghị Bình - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu cho biết: Xác định công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản là nhiệm vụ trọng tâm và thiết thực trong công tác điều hành, quản lý Nhà nước ở địa phương trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; do đó trong những năm qua, kết quả rà soát văn bản QPPL do tỉnh ban hành đều đảm bảo đúng theo quy định, hầu hết các văn bản được ban hành đúng thẩm quyền về hình thức và nội dung, căn cứ pháp lý phù hợp với các văn bản do cơ quan nhà nước cấp trên ban hành, nội dung văn bản có tính thực tiễn cao phù hợp đến đối tượng điều chỉnh mà văn bản hướng đến…

Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với UBND tỉnh Bạc Liêu về công tác văn bản ảnh 1
 

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra các văn bản QPPL còn hiệu lực do UBND tỉnh ban hành chưa phù hợp với quy định của pháp luật trong một số lĩnh vực. Trên cơ sở các ý kiến kiểm tra của Đoàn công tác, các đại biểu dự buổi làm việc tập trung thảo luận, làm rõ thêm các nội dung văn bản và đề xuất xử lý các nội dung chưa phù hợp; kiến nghị, đề xuất với Trung ương để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại địa phương.

Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với UBND tỉnh Bạc Liêu về công tác văn bản ảnh 2
 

Thay mặt Đoàn công tác, ông Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp, Trưởng Đoàn công tác liên ngành, ghi nhận và đánh giá những kết quả đã đạt được của UBND tỉnh Bạc Liêu trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Bên cạnh đó, Trưởng đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số điểm còn tồn tại, hạn chế trong công tác này và đề nghị UBND tỉnh tăng cường quan tâm, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, tiếp tục quán triệt việc thi hành, phổ biến nội dung của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015. 

Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với UBND tỉnh Bạc Liêu về công tác văn bản ảnh 3
 

Trong thời gian tới, để công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, ông Đồng Ngọc Ba cũng đề nghị lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, ban, ngành cần quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng văn bản QPPL, xem đây là việc trọng tâm và quan trọng nhất của đơn vị nhằm nâng cao chất lượng của các văn bản QPPL được ban hành; các sở, ban, ngành cần bố trí cán bộ phụ trách công việc này chứ không nên bố trí cán bộ  kiêm nhiệm. Sau khi ban hành văn bản nên tăng cường công tác hậu kiểm tra nhằm hạn chế những sai sót; khẩn trương rà soát và xử lý các văn bản chưa đảm bảo tính hợp pháp Đoàn kiểm tra đã đề ra; tăng cường hơn nữa sự phối hợp trong công tác phối hợp và hậu kiểm phối hợp đối với các văn bản QPPL chuẩn bị và đã ban hành.

Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với UBND tỉnh Bạc Liêu về công tác văn bản ảnh 4
 

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Lâm Thị Sang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, tiếp thu những ý kiến của Đoàn công tác, đã chỉ ra trong công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của tỉnh. Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các nội dung; đề xuất biện pháp xử lý, giải quyết đối với các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật; nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình tham mưu xây dựng, ban hành văn bản QPPL để từ đó hạn chế sai sót, nâng cao chất lượng văn bản QPPL./. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm