Đồng chí Phạm Quang Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

(PLVN) - Sáng 9/12, kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ 3. Đồng chí Phạm Quang Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại phiên họp, HĐND tỉnh thực hiện quy trình bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình trước kỳ họp Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó giới thiệu đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 để bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

100% đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình có mặt tại phiên họp đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách bầu Chủ tịch UBND tỉnh.

HĐND tỉnh đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả: Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Bên cạnh đó, 100% đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình có mặt tại phiên họp đã nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Trần Song Tùng và đồng chí Nguyễn Cao Sơn.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm