Đồng Nai dự kiến đấu giá 17 khu đất

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 28/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan đến công tác đấu giá quyền sử dụng các khu đất theo kế hoạch.

Đại diện Sở TN-MT Đồng Nai cho biết, dự kiến đến hết năm 2025, có 17 khu đất sẽ được tổ chức đấu giá, với ước thu khoảng 10.600 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi kết luận tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi kết luận tại buổi làm việc

Sở TN-MT Đồng Nai cũng nêu rõ một số khó khăn đang tồn tại, trong đó các nguyên nhân chính bao gồm sự áp dụng quy định mới liên quan đến đấu giá, đòi hỏi việc xây dựng lại phương án. Ngoài ra, chưa có sự thống nhất về chính sách hỗ trợ cây cao su, công tác lập quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch rút gọn kéo dài, và cần cập nhật chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở trước khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi nhận định đấu giá đất là nguồn thu quan trọng để phát triển các dự án hạ tầng theo kế hoạch đầu tư công trong trung hạn. Qua báo cáo cho thấy tiến độ như vậy là còn chậm dẫn đến khả năng không đạt mục tiêu. Trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh trong việc chấp hành nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh. Sau đó là trách nhiệm rất lớn của các sở, ngành và địa phương trong quá trình thực hiện.

Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất Sở Tài chính cần khẩn trương tham mưu và đề xuất chính sách hỗ trợ đặc biệt cho cây cao su, vì phần lớn khu đất được đề xuất cho đấu giá là đất cao su. Sở TN-MT sẽ phải xây dựng một kế hoạch chi tiết, xác định rõ thời gian và trách nhiệm của từng sở, ngành, và địa phương để có sự theo dõi, nhắc nhở và đôn đốc hiệu quả. Các Sở KH-ĐT, Xây dựng không chỉ ban hành các văn bản hướng dẫn mà còn phải đảm bảo theo dõi, đôn đốc và báo cáo tiến độ thực hiện các thủ tục tại địa phương.

Ông Phi đề nghị UBND các huyện và thành phố tự chủ động xây dựng phương án và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo phân cấp, đồng thời cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh để thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, quy hoạch, xây dựng đối với các khu đất mà tỉnh đề xuất đấu giá, nhằm đảm bảo tiến độ và điều kiện cần thiết.

Đọc thêm