Giám đốc Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) được bổ nhiệm đúng quy định

(PLVN) - Liên quan đến vụ việc Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Thanh Thủy, Phú Thọ bị tố cáo được bổ nhiệm khi chưa có bằng Trung cấp lý luận chính trị, đại diện Sở Y tế Phú Thọ khẳng định, việc bổ nhiệm ông Sơn đảm bảo đúng quy định và hoàn toàn phù hợp.

Cơ sở vật chất của Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Thủy khang trang, hiện đại.

Cơ sở vật chất của Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Thủy khang trang, hiện đại.

Sở Y tế khẳng định bổ nhiệm đúng quy trình

Liên quan đến nội dung tố cáo ông Lê Đình Thanh Sơn - Giám đốc TTYT huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ - được bổ nhiệm khi chưa có bằng Trung cấp lý luận Chính trị (khi bổ nhiệm đang trong thời gian đi học gần hoàn thiện), ông Nguyễn Văn Minh - Trưởng phòng Tổ chức, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ - cho biết, quy trình bổ nhiệm là hoàn toàn đúng quy định.

Cụ thể, việc bổ nhiệm trong thời gian đang đi học chưa được cấp bằng Trung cấp lý luận chính trị, ông Minh viện dẫn Chỉ thị số 28/CT–TTg ngày 18/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức,viên chức. Theo đó, khoản a điểm 1 Chỉ thị 28/CP-TTg nêu rõ: "1. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý

a) Bảo đảm đến hết năm 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được bồi dưỡng theo quy định;

b) Bảo đảm đến hết năm 2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại."

Ông Nguyễn Văn Minh cũng cho biết, theo yêu cầu tiêu chuẩn lý luận chính trị được quy định tại Quy định số 08-QĐi/TU ngày 19/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ về việc bổ nhiệm trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương ở cấp tỉnh, cấp huyện; giới thiệu ứng cử bầu giữ chức danh cấp trưởng, cấp phó các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện và cán bộ chủ cốt cấp xã, quy định: "Lý luận chính trị: Tốt nghiệp trung cấp trở lên (không áp dụng đối với cán bộ được tuyển dụng theo chế độ thu hút của tỉnh, cán bộ khoa học trẻ; song chậm nhất sau 3 năm bổ nhiệm phải hoàn thiện tiêu chuẩn về lý luận chính trị". "Ông Lê Đình Thanh Sơn và ông Nguyễn Long An đều có trình độ Thạc sĩ Y học và có tuổi đời dưới 35 tuổi tại thời điểm bổ nhiệm, là những nhà khoa học trẻ, có năng lực, có triển vọng phát triển cần được đào tạo, bồi dưỡng" - ông Nguyễn Văn Minh cho biết.

Ông Nguyễn Văn Minh khẳng định, căn cứ theo khoản a điểm 1 Chỉ thị số 28 /CT –TTg ngày 18/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức và Quy định số 08-QĐi/TU ngày 19/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ về việc bổ nhiệm trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương ở cấp tỉnh, cấp huyện, thì việc ông Lê Đình Thanh Sơn - Giám đốc TTYT Thanh Thủy - và ông Nguyễn Long An - Phó giám đốc - khi bổ nhiệm chưa có bằng Trung cấp lý luận chính trị (khi hai ông này đang trong thời gian đi học gần hoàn thiện) là hoàn toàn phù hợp, đảm bảo theo đúng quy định.

Xã hội hóa trong lĩnh vực y tế luôn được giám sát chặt chẽ

Vào ngày 02/10/2019, Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành thông báo số 39/TB -VHXH về kết quả giám sát tình hình thực hiện hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay, trong đó nêu việc giám sát kết quả thực hiện hoạt động xã hội hóa tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Theo Thông báo này, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế là một chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, quá trình triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh đã đi vào cuộc sống, mang lại hiệu thiết thực. Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự ủy quyền cho ngành y tế để phê duyệt đầu tư và tự chịu trách nhiệm, từ năm 2015 đến nay, hoạt động xã hội hóa y tế trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo và đạt được kết quả tích cực.

Hoạt động xã hội y tế đã góp phần huy động nguồn lực xây dựng, cơ sở vật chất phục vụ khám chữa bệnh khang trang, sạch sẽ, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, tạo điều kiện ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ khám chữa bệnh nhanh và hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Thông qua hoạt động xã hội y tế đã huy động nguồn lực từ xã hội cho ngành y tế, góp phần tăng nhanh số nhân lực trong ngành y tế, nhất là trong bối cảnh tinh giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước, qua đó đã giảm tải gánh nặng chi phí từ ngân sách.

Nhờ hoạt động xã hội hóa y tế đã tạo điều kiện người dân có thẻ bảo hiểm y tế được hưởng quyền lợi tốt hơn khi khám chữa bệnh, giúp cho người dân được tiếp cận với một số dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Tỷ lệ người bệnh chuyển tuyến thuyên giảm, lưu lượng bện nhân bệnh nhân đến khám và điều trị tại các cơ sở tăng. Tình trạng quá tải, phải nằm giường ghép bệnh tại các bệnh viện được giải quyết bước đầu, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Đời sống cán bộ, nhân viên y tế được nâng lên, thu nhập tăng thêm của đội ngũ y bác sỹ, cán bộ, viên chức, người lao động được cải thiện, phong cách, thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ nhân viên y tế được nâng lên.

Giám đốc Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) được bổ nhiệm đúng quy định ảnh 1
  Việc xã hội hóa đầu tư trang thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Thủy được giám sát chặt chẽ.

Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ đã thông báo chi tiết kết quả giám sát đối với TTYT Thanh Thủy từ năm 2015 đến nay như sau: Quy mô 400 giường bệnh, trong đó có 300 giường bệnh xã hội hóa, với 259 cán bộ, viên chức, người lao động. Thực hiện chủ trương xã hội hóa, trung tâm đã thu hút các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất khang trang, máy móc thiết bị hiện đại, đào tạo được đội ngũ chuyên môn để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh chất lượng cao ngay tại địa phương.

Trung tâm đầu tư xây dựng tòa nhà điều trị 7 tầng được đưa vào sử dụng đầu năm 2019, trị giá 96,8 tỷ đồng, từ nguồn vốn xã hội hóa theo hình thức liên doanh, liên kết. Bên cạnh đó, mua sắm trang thiết bị từ nguồn xã hội hóa là 33,9 tỷ đồng. Trung tâm đã triển khai các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu; mời các chuyên gia trung ương về khám chữa bệnh, phẫu thuật. Số lượt người đến khám, chữa bệnh tăng theo từng năm, từ 38.722 lượt người năm 2018 lên 79.142 lượt người năm 2019. Số bệnh nhân điều trị nội trú tăng từ 8.147 lượt lên 19.417 lượt bệnh nhân năm 2019.

Thanh tra Sở Y tế đang kiểm tra việc thực hiện xã hội hóa

Như vậy, có thể nói, việc xã hội hóa ở TTYT Thanh Thủy hoàn toàn được kiểm tra giám sát thường xuyên không thể có tình trạng trục lợi như một số thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của tập thể và cá nhân trong cơ quan. Theo nguồn thông tin riêng của phóng viên, mặc dù đã được Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh mới giám sát vào cuối năm 2019, nhưng hiện nay, để đảm bảo theo đúng quy định, thẩm quyền và khách quan, sau khi có thông tin tố cáo liên quan đến việc xã hội hóa các thiết bị y tế chất lượng cao tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy, Sở Y tế Phú Thọ cũng đã ban hành quyết định kiểm tra tại TTYT Thanh Thủy. 

"Ngay sau khi nhận được thông tin Lãnh đạo sở Y tế đã giao cho Thanh tra Sở Y tế xem xét giải quyết những nội dung liên quan theo thẩm quyền. Khi có kết quả thanh tra sẽ thông tin đến cơ quan báo chí sau”, ông Minh cho biết thêm.

Cùng chuyên mục
Khiển trách Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn

Khiển trách Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn

(PLVN) - Quá trình tổ chức kiểm điểm trách nhiệm việc để xảy ra loạt sai phạm trong thực hiện các dự án và công tác quản lý đất đai theo Kết luận thanh tra 2318/KL-TTr của Thanh tra Chính phủ, Sở Nội vụ Lạng Sơn cho biết, UBND tỉnh này đã thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách với ông Bùi Văn Côi, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, nguyên là Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn.

Đọc thêm