Cấm Ban đại diện cha mẹ học sinh đặt các khoản thu trái quy định

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ mới có văn bản chỉ đạo Sở GD&ĐT và UBND các quận, huyện nghiêm cấm các trường tự đặt ra các khoản thu trái quy định tại đơn vị mình.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ mới có văn bản chỉ đạo Sở GD&ĐT và UBND các quận, huyện nghiêm cấm các trường tự đặt ra các khoản thu trái quy định tại đơn vị mình.

Theo đó, nếu trường nào để xảy ra tình trạng thu trái quy định, hiệu trưởng các trường THPT và các trường trực thuộc Sở phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GD&ĐT; hiệu trưởng các trường từ THCS trở xuống chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND các quận, huyện; và Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch UBND các quận, huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.

Đồng thời, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng yêu cầu không cho phép Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức vận động các khoản thu trái với quy định tại các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố và các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

Sở GD&ĐT và UBND các quận, huyện phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở, người đứng đầu các cơ sở giáo dục vi phạm; kịp thời hỗ trợ các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các cơ sở giáo dục ở khu vực khó khăn, chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt nhằm bảo đảm tất cả học sinh được đi học đầy đủ.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm