Công bố chỉ tiêu tuyển sinh các trường quân đội năm 2018

(PLO) - Tổng chỉ tiêu tuyển sinh tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng hệ quân sự tại các học viện, trường trong Quân đội năm nay là 5.475. Thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 vào một trường trong Quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển. Nếu trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành...

Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban TSQS Bộ Quốc phòng mới ký quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng hệ quân sự tại các học viện, trường trong Quân đội. 

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương). Thời gian sơ tuyển từ ngày 1/3 đến ngày 25/4.

Thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào một trường trong Quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển (nếu trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành); các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của các trường Quân đội, việc đăng ký thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm nay tổng chỉ tiêu tuyển sinh  tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng hệ quân sự tại các học viện, trường trong Quân đội là 5.475.

Cụ thể chỉ tiêu các ngành đào tạo kỹ sư quân sự/đại học quân sự: Học viện kỹ thuật quân sự (KQH): 500; Học viện Quân y (YQH): 260; Học viện Khoa học quân sự (NQH): 155; Học viện Biên phòng (BPH): 245; Học viện Hậu cần (HEH): 475; Học viện Phòng không Không quân (PKH): 398; Học viện Hải quân (HQH): 280; Trường sỹ quân chính trị (LCH): 565 chỉ tiêu; Trường sỹ quan Lục quân 1 (LAH) 677; Trường sỹ quan Lục quân 2 (LBH) 634; Trường sỹ quan Pháo binh (PBH) 152; Trường sỹ quan công binh (SNH) 173;  Trường sỹ quan Thông tin (TTH) 385;  Trường sỹ quan Không quân (KGH) 140;  Trường sỹ quan tăng thiết giáp (TGH) 132; Trường sỹ quan đặc công (DCH) 90;  Trường sỹ quan phòng hóa (HGH) 60; và Trường sỹ quan kỹ thuật quân sự (VIN - HEM PICH) VPH: 154 chỉ tiêu.

Nội dung 1
Cùng chuyên mục
Đọc thêm