Xét nghiệm ma tuý đột xuất đối với học sinh, sinh viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo và các nhà trường tuyên truyền sâu rộng đến học sinh, sinh viên nhận thức sâu sắc về hiểm hoạ của tệ nạn ma tuý; phối hợp với cơ quan chức năng ở địa phương tiến hành kiểm tra, xét nghiệm ngẫu nhiên và xét nghiệm đột xuất khi cần thiết đối với học sinh, sinh viên...

Cán bộ công an tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy tại trường học. Ảnh minh hoạ.

Cán bộ công an tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy tại trường học. Ảnh minh hoạ.

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo và các nhà trường chỉ đạo, tổ chức thực hiện đợt cao điểm về phòng, chống ma tuý trong trường học từ ngày 01/6/2018 đến ngày 30/9/2018. Trong đó, cần tập trung vào xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện hiệu quả Quyết định số 1236/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án: “Tăng cường phòng, chống ma tuý trong trường học đến năm 2020;

Bên cạnh đó, tuyên truyền sâu rộng đến học sinh, sinh viên nhận thức sâu sắc về hiểm hoạ của tệ nạn ma tuý, nhất là tác hại của các loại ma tuý tổng hợp (ma tuý đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ...), cần sa và các thuốc hướng thần mới để nâng cao ý thức tự phòng ngừa thông qua các chương trình và hoạt động giáo dục, "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên".

Đồng thời, chú trọng việc lồng ghép tuyên tuyền phòng, chống ma tuý với các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma tuý, toạ đàm, nói chuyện, chuyên đề... với chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm hoạ ma tuý”; tổ chức cho học sinh, sinh viên, tập thể, đơn vị ký cam kết không tham gia các tệ nạn ma tuý.

Ngoài ra, vận động học sinh, sinh viên, cán bộ, nhà giáo tham gia phong trào phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn ma tuý và tự giác khai báo về tình trạng sử dụng trái phép ma tuý trong học sinh, sinh viên. Tiếp nhận, xử lý thông tin của học sinh, sinh viên, cán bộ, nhà giáo, nhân viên, người lao động và nhân dân có liên quan đến công tác phòng, chống ma tuý của nhà trường.

Tổ chức tốt công tác khám sức khoẻ khi nhập học, khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh, sinh viên; phối hợp với cơ quan chức năng ở địa phương tiến hành kiểm tra, xét nghiệm ngẫu nhiên và xét nghiệm đột xuất khi cần thiết đối với học sinh, sinh viên nhằm rà soát, phát hiện học sinh, sinh viên sử dụng trái phép chất ma tuý.

Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 1921/CT-BGDĐT ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp hè, trong đó đặc biệt quan tâm phối hợp chặt chẽ với địa phương, các tổ chức đoàn thể và gia đình để quản lý học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; tạo điều kiện để học sinh, sinh viên, cán bộ, nhà giáo tham gia các hoạt động câu lạc bộ, văn nghệ, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tránh xa tệ nạn ma tuý.

Cùng chuyên mục
Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài

Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài

(PLVN) - Ngày 30/11, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” (Đề án 281). 
Đọc thêm