Góp ý dự thảo các sự kiện nổi bật năm 2013 của ngành Tư pháp

(PLO) - Hôm qua (6/12), Văn phòng Bộ Tư pháp đã công bố Dự thảo 15 sự kiện nổi bật năm 2013 của ngành Tư pháp theo ý kiến của Hội đồng bình xét các sự kiện nổi bật hàng năm của ngành Tư pháp để các cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến và lựa chọn ra 10/15 sự kiện tiêu biểu, nổi bật của ngành Tư pháp trong năm 2013.

Các sự kiện được đưa ra lấy ý kiến gồm: 

1. Tổ chức thành công Ngày Pháp luật đầu tiên trong toàn quốc. 

2. Khẳng định công tác tư pháp là nhiệm vụ của Chính phủ, cấp ủy, chính quyền địa phương. 

3. Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân tạo tiền đề đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư. 

 4. Bước chuyển mới trong công tác đào tạo cán bộ pháp luật và các chức danh tư pháp.

5. Cùng các Bộ, ngành thực hiện tốt vai trò của cơ quan tham mưu, giúp Chính phủ trong xây dựng pháp luật, sớm đưa pháp luật vào cuộc sống.

6. Công nhận “Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự” và “Ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam”.

7. Tập trung nguồn lực đưa Luật Xử lý vi phạm hành chính đi vào cuộc sống.

 8. Chủ tịch Nước thăm và làm việc với ngành Tư pháp về công tác cải cách tư pháp.

9. Quốc hội thông qua Luật Hòa giải ở cơ sở.

10. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

11. Chức năng, nhiệm vụ của ngành Tư pháp tiếp tục tăng cường, mở rộng.

12. Bộ Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng Tư vấn cải cách hành chính. 

13. Công chứng Việt Nam trở thành thành viên của Liên minh Công chứng quốc tế. 

14. Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, tiếp tục đưa công tác thi hành án dân sự phát triển bền vững.

15. Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự.

Nội dung chi tiết các sự kiện được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (http://www.moj.gov.vn). Việc thăm dò dư luận kết thúc trước ngày 14/12/2013. Kết quả thăm dò dư luận gửi về Văn phòng Bộ trước ngày 16/12/2013 để tổng hợp, báo cáo Hội đồng bình xét các sự kiện nổi bật hàng năm của ngành Tư pháp.  

Ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị gửi về Văn phòng Bộ Tư pháp, đồng thời gửi bản điện tử về địa chỉ hộp thư: tonghopvpb@moj.gov.vn trước 17h00 ngày 16/12/2013 (thứ Hai) để tổng hợp, hoàn chỉnh các sự kiện nổi bật năm 2013 của ngành Tư pháp.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm