Hà Giang: Tăng cường phối hợp trong Thi hành án dân sự

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Đây là một trong những giải pháp Cục THADS Hà Giang đề ra để hoàn thành nhiệm vụ cuối năm.

Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/08/2021, các cơ quan THADS trên địa bàn Hà Giang đã thi hành xong: 2.094 việc. Đạt tỷ lệ 84,30% giảm 4% so với cùng kỳ năm 2020. Vượt 01% so với chỉ tiêu Tổng cục giao. Số tiền thi hành xong: 47.932.792.000 đồng. Đạt tỷ lệ 47,88% tăng 46% so với cùng kỳ năm 2020.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, sắp tới Hà Giang sẽ nỗ lực đưa 100% Bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật ra để thi hành, đảm bảo đúng pháp luật; Thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. Hàng tháng, thực hiện tốt việc đánh giá phân loại cán bộ công chức;

Tăng cường nâng cao chất lượng công tác kiểm tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và việc áp dụng quy trình, thủ tục trong hoạt động thi hành án dân sự, qua đó khắc phục những vi phạm, thiếu sót về chuyên môn, nghiệp vụ; Tập trung giải quyết xong 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo, hạn chế tối đa số vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh và các vụ việc khiếu nại tố cáo vượt cấp. Đồng thời, chủ động tham mưu, duy trì hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự. Tăng cường, nâng cao chất lượng phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự hai cấp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm