Hà Nội bỏ tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành

(PLO) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố năm 2018. 

Ảnh minh họa từ internet.

Ảnh minh họa từ internet.

Theo đó, Hà Nội sẽ siết chặt kỷ luật tài khóa - ngân sách nhà nước; bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng dự toán được HĐND thành phố thông qua. Trong đó, tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương) để thực hiện cải cách tiền lương. 

Các quận, huyện, thị xã ưu tiên sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương (ngoài 50% để cải cách tiền lương theo quy định) để bố trí chi thực hiện các chế độ, chính sách ban hành trong thời kỳ ổn định ngân sách. 

Hà Nội cũng sẽ giảm tần suất và thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác phí; phấn đấu tiết kiệm 12% so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, khánh tiết tổ chức lễ hội. 

Đồng thời, thực hiện cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia, công trình dự án nhóm A, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của thành phố. 

Tiết kiệm triệt để trong quản lý, sử dụng kinh phí của đề tài nghiên cứu khoa học, không đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lặp, thiếu tính khả thi, chưa xác định được nguồn kinh phí thực hiện. Từng bước chuyển việc bố trí kinh phí hoạt động thường xuyên sang thực hiện phương thức Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ nghiên cứu; thực hiện khoán kinh phí theo kết quả đầu ra…

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm