Hà Nội: Cán bộ chủ chốt là chủ thể chính đưa Nghị quyết vào cuộc sống

(PLVN) - Hôm qua (25/12), Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến các cán bộ chủ chốt để học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Nghị quyết) Đảng bộ TP. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì và trực tiếp thông tin, quán triệt Nghị quyết.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, trao đổi về những nội dung cơ bản Nghị quyết, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cán bộ chủ chốt thành phố là chủ thể chính đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Vì thế, chỉ có hiểu sâu từng nội dung Nghị quyết mới có thể cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án để thực hiện đúng; nếu không nắm vững sẽ làm chệch hướng. Do đó, việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện Nghị quyết. 

Ông Vương Đình Huệ nêu rõ: “Không chỉ học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết tại hội nghị này, sau đây, các cấp ủy Đảng cần phải nghiên cứu sâu từng lĩnh vực. Tôi cũng đề nghị Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong biên soạn từ nội dung Nghị quyết thành các giáo trình để bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu cho cán bộ chủ chốt các cấp thành phố, nhất là các lớp cán bộ nguồn sẽ được tổ chức tới đây”.

Đối với việc tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, Bí thư Thành ủy cho biết thành phố đang triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị tiến tới sẽ không còn Hội đồng nhân dân cấp phường. Tới đây, thành phố cũng sẽ thử nghiệm mô hình kinh tế chia sẻ... Để đào tạo nguồn nhân lực, thành phố sẽ có chính sách tuyển chọn nguồn nhân lực cử đi đào tạo ở nước ngoài, đặc biệt đào tạo nguồn nhân lực chuyên gia để quay về chung sức phát triển Thủ đô.

Ông Vương Đình Huệ khẳng định, kết quả nhiệm kỳ qua rất quan trọng, khá toàn diện và có nhiều dấu ấn nổi bật. Từ công tác lãnh đạo, bài học kinh nghiệm quan trọng là giải quyết những vấn đề càng khó khăn, càng phải thực hiện thật tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

“Giải quyết những vấn đề càng phức tạp, có nhiều ý kiến khác nhau, càng phải bàn bạc thật kỹ, không được duy ý chí, nhưng một khi đã quyết thì phải làm và nhất định không lùi bước”- Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh. 

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy, trên các lĩnh vực, TP còn tồn tại những hạn chế nhất định. Đơn cử như trong xây dựng Nông thôn mới, mới chú trọng phát triển về nông nghiệp, chứ chưa gắn với phát triển kinh tế nông thôn và đô thị hóa; nên có nguy cơ xây dựng xong Nông thôn mới thì nảy sinh bất cập khi đô thị hóa.

Ngoài ra, tỷ lệ đô thị hóa mới đạt 49%; xây dựng đô thị chưa gắn với phát triển kinh tế đô thị, nên có những đô thị phát triển mạnh như quận Nam Từ Liêm nhưng thu nhập bình quân đầu người mới đạt khoảng 65 triệu đồng/người/năm...

Để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm kỳ mới, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chỉ đạo các cấp ủy và từng cán bộ chủ chốt thành phố phải quán triệt thực hiện nghiêm quan điểm xuyên suốt của Đảng: “Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”. 

Ông Vương Đình Huệ khẳng định, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra cho cả nhiệm kỳ và mục tiêu thành phố xác định cho năm 2021 rất khó khăn, thách thức. Do đó, các cấp, các ngành và từng cán bộ chủ chốt thành phố sau khi quán triệt Nghị quyết Đại hội phải có quyết tâm hành động, bắt tay ngay vào thể chế hóa, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết thành các chương trình công tác, kế hoạch, đề án để thực hiện.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm