Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 có trên 85% hợp tác xã hoạt động khá, tốt

(PLVN) - Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội, toàn thành phố hiện có 1.235 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có 1.090 hợp tác xã đang hoạt động và 145 hợp tác xã đã ngừng hoạt động, chờ giải thể. Trong tổng số 1.090 hợp tác xã đang hoạt động còn 27 hợp tác xã (chiếm 2,8%) được đánh giá yếu, kém.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, Sở NN&PTNT Hà Nội đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về hợp tác xã và các văn bản pháp quy có liên quan; xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã nông nghiệp điển hình, tiên tiến, nhất là các lĩnh vực ngành nghề mới; ưu tiên phát triển các hợp tác xã nông nghiệp gắn với chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, sản xuất giống, bảo quản, chế biến nông sản...

Thành phố phấn đấu đến năm 2025 sẽ giải thể hoặc chuyển đổi được 100% hợp tác xã ngừng hoạt động, hoạt động kém hiệu quả; giảm tỷ lệ các hợp tác xã trung bình, yếu; có trên 85% hợp tác xã hoạt động khá, tốt. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm