Hải Dương: Tỉnh không chấp thuận, Giầy Cẩm Bình vẫn sản xuất gạch “chui”?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Kết luận thanh tra số 2241/KL-UBND chỉ ra hàng loạt sai phạm của Cty Giầy Cẩm Bình (huyện Cẩm Giàng) trong chấp hành pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường.

Không được tỉnh Hải Dương chấp thuận nhưng Cty Cẩm Bình vẫn liên tục sản xuất gạch ceramic từ năm 2008 đến tháng 2/2021.

Không được tỉnh Hải Dương chấp thuận nhưng Cty Cẩm Bình vẫn liên tục sản xuất gạch ceramic từ năm 2008 đến tháng 2/2021.

Nhiều vi phạm

Cty này tiền thân là doanh nghiệp nhà nước - Xí nghiệp Dệt xuất khẩu Hải Hưng, sau đó là Cty Dệt may Cẩm Bình Hải Hưng, được chuyển đổi mô hình thành Cty cổ phần theo Quyết định số 2940/QĐ-UB ngày 25/9/2000 của UBND tỉnh.

Tại thời điểm thanh tra, Cty đang quản lý, sử dụng 75.378,8m2 đất, gồm: khu tập thể chưa có thủ tục về đất; khu nhà máy có 49.834,5m2 đã có thủ tục về đất, đang sử dụng để sản xuất gia công giầy (đã có thủ tục đầu tư), sản xuất bao bì carton (chưa có thủ tục đầu tư, thủ tục bảo vệ môi trường), một phần sản xuất gạch ceramic (chưa có thủ tục đầu tư); 2.921m2 hành lang QL5A Cty được UBND tỉnh tạm giao quản lý; 21.597,6m2 đang sử dụng để sản xuất gạch ceramic nhưng chưa có thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng.

Về lĩnh vực đầu tư, Cty này hoạt động sản xuất gạch ceramic từ 2008 và hoạt động sản xuất bao bì carton từ năm 2015 là hoạt động phát sinh so với phương án cổ phần hóa được UBND tỉnh phê duyệt nhưng chưa có quyết định chủ trương đầu tư của tỉnh, chưa đúng quy định Luật Đầu tư.

Về lĩnh vực đất đai, xây dựng, Cty Cẩm Bình quản lý 1.025,7m2 khu tập thể từ khi cổ phần hóa (tháng 9/2000) đến nay nhưng không đăng ký, chưa thực hiện thủ tục về đất theo quy định của Luật Đất đai. Diện tích 1.025,7m2 khu tập thể đến nay được xác định là tài sản công nhưng Cty chưa báo cáo với cơ quan thẩm quyền để được chỉ đạo xử lý theo quy định về quản lý, xử lý tài sản công. Quá trình quản lý diện tích đất này từ khi cổ phần hóa tháng 9/2000 đến nay chưa chặt chẽ, chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn với các trường hợp cơi nới gian tập thể, xây mới nhà ở tại khu tập thể Cty.

Cty sử dụng 5.179,6m2 do UBND thị trấn Lai Cách quản lý từ 2007 đến nay và 16.418m2 UBND thị trấn Lai Cách quản lý từ 2009 đến nay nhưng chưa được cơ quan thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy định Luật Đất đai 2013.

Cty cũng không có quy hoạch mặt bằng chi tiết xây dựng với khu vực nhà máy; không lưu giữ được hồ sơ các công trình xây dựng từ trước khi cổ phần hóa; xây dựng, lắp đặt các công trình trên khu đất 21.597,6m2 do UBND thị trấn quản lý, xây dựng, lắp đặt 6 công trình, cải tạo mở rộng thêm 3 công trình trên khu đất 49.834,5m2 nhưng không được thẩm duyệt, nghiệm thu về phương án phòng cháy, chữa cháy, có công trình vi phạm hành lang đường điện, không có giấy phép, thủ tục pháp lý về xây dựng theo quy định Luật Xây dựng 2014.

Về lĩnh vực bảo vệ môi trường, Cty có nội dung thực hiện không đúng báo cáo ĐTM được phê duyệt, đề án bảo vệ môi trường được xác nhận; chưa lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý hơi dung môi phát sinh từ công đoạn gò ráp giầy; lắp đặt 2 dây chuyền sản xuất gạch ceramic (đề án xác nhận 1 dây chuyền).

Cty không có báo cáo ĐTM được phê duyệt với hoạt động mở rộng sản xuất giầy thể thao từ năm 2002; không có kế hoạch bảo vệ môi trường với hoạt động sản xuất bao bì carton từ năm 2015 theo quy định về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 1993 và Điều 29 Luật Bảo vệ môi trường 2014. Việc Cty quan trắc môi trường định kỳ năm 2018 chưa đúng tần suất; có nhiều đợt quan trắc còn thiếu vị trí, thông số theo đề án bảo vệ môi trường được xác nhận; còn có thông số vượt quy chuẩn trong hai đợt quan trắc tháng 3/2018, tháng 12/2020.

Dấu hiệu buông lỏng quản lý

Về nguyên nhân dẫn đến các vi phạm của Cty Cẩm Bình, UBND tỉnh cho biết, Cty chưa nắm bắt, chấp hành đúng quy định của pháp luật; chưa làm tốt công tác quản lý diện tích đất khu tập thể; đầu tư sản xuất gạch ceramic, bao bì carton khi chưa có các thủ tục pháp lý theo quy định, vừa sản xuất gạch ceramic vừa xin chấp thuận đầu tư, xin thuê đất; trong thời gian dài, khi UBND tỉnh không chấp thuận hoạt động sản xuất gạch ceramic nhưng Cty vẫn tiếp tục sản xuất.

UBND tỉnh kết luận, UBND thị trấn Lai Cách có dấu hiệu buông lỏng quản lý với diện tích đất 21.597,6m2 được UBND huyện Cẩm Giàng giao quản lý, để Cty Cẩm Bình sử dụng, xây dựng công trình không đúng quy định trong thời gian dài mà không có biện pháp xử lý theo quy định; không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp tự ý cải tạo, xây dựng công trình tại khu tập thể và khu nhà máy Cty Cẩm Bình.

UBND huyện Cẩm Giàng chưa làm hết trách nhiệm, sau khi thu hồi diện tích 16.418m2 đất của một hộ đã không sâu sát dẫn đến việc Cty Cẩm Bình vẫn sử dụng, xây dựng công trình để hoạt động sản xuất kinh doanh không đúng quy định.

Bên cạnh đó, các Sở TN&MT, KH&ĐT, Xây dựng chưa kịp thời, kiên quyết xử lý, chỉ đạo xử lý hoặc báo cáo UBND tỉnh xử lý khi Cty Cẩm Bình sử dụng đất, sản xuất gạch ceramic trong suốt thời gian dài nhưng chưa có các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng theo quy định. Sở Tài chính chưa kịp thời phát hiện, hướng dẫn, đôn đốc Cty này để xử lý đối với tài sản công là diện tích khu tập thể 1.025,7m2.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm