Hải Phòng cơ bản hoàn thành chế độ chính sách với người có công

(PLVN) - Căn cứ Pháp lệnh người có công và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành, Trung ương, Hải Phòng đã ban hành nhiều kế hoạch về triển khai thực hiện công tác công nhận người có công với cách mạng; ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành công nhận người có công với cách mạng.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dắng tại quận Kiến An.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dắng tại quận Kiến An.

Theo đó, Hải Phòng đã cơ bản hoàn thành giải quyết các chế độ chính sách đối với người có công theo quy định. Đặc biệt là chế độ cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ; hồ sơ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; xác nhận, công nhận hàng trăm hồ sơ liệt sĩ, trong đó rất nhiều trường hợp không còn giấy tờ; giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ; hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

Cùng với đó, Hải Phòng còn triển khai xác nhận và thực hiện chính sách hưởng trợ cấp một lần cho gần 18.000 người thuộc đối tượng theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Giải quyết những đơn thư liên quan đến thực hiện chính sách ưu đãi người có công. Ngăn chặn hành vi tiêu cực trong thực hiện chính sách người có công.

Đồng thời phân công rõ trách nhiệm của các cấp đơn vị, có trách nhiệm xác nhận thương binh, người hưởng chính sách; xác nhận liệt sĩ đối với những trường hợp còn tồn đọng; xác nhận những trường hợp được hưởng chính sách như thương binh đối với dân công hỏa tuyến, dân quân du kích; xét duyệt hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; thực hiện tốt các phong trào vận động chăm lo đời sống cho người có công. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm