Hải Phòng: Hàng nghìn công nhân, cán bộ pháp chế được tuyên truyền về bầu cử và Bộ Luật lao động

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 27/4, Sở Tư pháp TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, Bộ luật Lao động năm 2019 nhằm nâng cao hiểu biết của cán bộ, viên chức Liên đoàn lao động TP, trợ giúp viên pháp lý, cán bộ pháp chế các sở, ngành trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó giám đốc Sở Tư pháp Bùi Văn Vi khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện và là cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn của toàn đảng, toàn dân và toàn quân diễn ra vào thời điểm công cuộc đổi mới hội nhập sâu rộng của đất nước nói chung và TP Hải Phòng nói riêng đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội.

Bên canh đó, đất nước và TP Hải Phòng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đặc biệt là đại dịch Covid -19. Cuộc bầu cử lần này tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; được xác định là nhiệm vụ công tác trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong năm 2021; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng cho mọi tầng lớp nhân dân để lựa chọn, bầu ra những đại biểu ưu tú, đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội khóa XV, và các đại biểu đại diện cho Nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hải Phòng: Hàng nghìn công nhân, cán bộ pháp chế được tuyên truyền về bầu cử và Bộ Luật lao động ảnh 1
 Bà Lưu Thị Thu Huyền, Báo cáo viên pháp luật Sở Tư pháp tuyên truyền về bầu cử.

Việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bầu cử gồm Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân có ý nghĩa chính trị vô cùng quan trọng, giúp cử tri hiểu sâu sẳc hơn về quyền bầu cử, quyền ứng cử, vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu, kiềm phiếu, xác định kết quả bâu cử...

Bên cạnh đó, ngày 20/11/2019, Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động năm 2019 gồm 17 chương, 220 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 thay thế Bộ luật Lao động năm 2012. Bộ luật Lao động năm 2019 góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy thị trường lao động phát triển; giải quyết căn bản các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành pháp luật, tạo khung pháp lý thông thoáng, linh hoạt hơn về tuyển dụng, sừ dụng lao động, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của lao động Việt Nam, bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của người lao động và người sử dụng lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Đồng thời, Bộ luật Lao động năm 2019 đáp ứng các yêu cầu thể chế hóa Hiến pháp năm 2013 về các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong lĩnh vực lao động, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, phù hợp hơn với yêu cầu hội nhập quốc tế.

Hải Phòng: Hàng nghìn công nhân, cán bộ pháp chế được tuyên truyền về bầu cử và Bộ Luật lao động ảnh 2
 Tính đến thời điểm hiện tại, Sở Tư pháp Hải Phòng đã tổ chức hơn 20 hội nghị tuyên truyền về bầu cử.

Tại Hội nghị này, hàng trăm cán bộ, viên chức Liên đoàn lao động TP, các báo cáo viên pháp luật, trợ giúp viên pháp lý, cán bộ pháp chế các sở, ngành đã trực tiếp được nghe báo cáo viên pháp luật TP giới thiệu về Luật Tổ chức quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, thông tin về công tác tuyên truyền triển khai các nội dung liên quan đến bầu cử của ủy ban Bầu cử TP và những điểm mới cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2019.

Hải Phòng: Hàng nghìn công nhân, cán bộ pháp chế được tuyên truyền về bầu cử và Bộ Luật lao động ảnh 3
 Người dân huyện đảo Cát Hải xa xôi được tuyên truyền về bầu cử

Cùng ngày, Sở Tư pháp Hải Phòng cũng tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 cho hàng ngàn công nhân tại Cty TNHH Công nghiệp Aurora (huyện Thủy Nguyên).

Cùng chuyên mục

Đọc thêm