Hải Phòng tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Dân sự cho cán bộ tư pháp

(PLVN) - Ngày 4/12, Sở Tư pháp TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Dân sự, phần về giao dịch bảo đảm cho đội ngũ cán bộ bổ trợ tư pháp trên địa bàn.
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp Lã Thanh Tân cho biết: Thời gian qua, công tác tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn TP Hải Phòng đã được triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Điều này đã góp phần tăng tính an toàn, minh bạch cho các giao dịch bảo đảm, và bước đầu hình thành thói quen giao dịch an toàn cho các cá nhân, tổ chức.

Giám đốc Sở Tư pháp Lã Thanh Tân phát biểu tại hội nghị.
 Giám đốc Sở Tư pháp Lã Thanh Tân phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp vẫn chưa phát huy khả năng, chưa đáp ứng yêu cầu trong cải cách tư pháp - hội nhập quốc tế. Chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa, kỹ năng phối hợp của cán bộ tư pháp với các cơ quan tiến hành tố tụng cần tiếp tục nâng cao hơn nữa.

Báo cáo viên tới hội nghị những điều cần lưu ý và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn trong giao dịch bảo đảm…
Báo cáo viên tới hội nghị những điều cần lưu ý và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn trong giao dịch bảo đảm…

Nhằm nâng cao trình độ của các cán bộ tư pháp, bà Lê Thị Hoàng Thanh, Trưởng phòng Pháp luật dân sự, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp) đã thông tin đến hội nghị những Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn thi hành một số điều trong Bộ luật Dân sự năm 2015 như: Nghị định số 163/2006/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký giao dịch đảm bảo; Nghị định số 102/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký biện pháp đảm bảo; đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; một số vấn đề cần lưu ý và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn trong giao dịch bảo đảm…

Đọc thêm