Hậu Giang: Bàn giao quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

(PLO) - Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang cho biết vừa tiến hành bàn giao việc quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL). 

Lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước giữa Bộ Tư pháp và Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch

Lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước giữa Bộ Tư pháp và Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch

Theo đó, Sở VH-TT&DL có nhiệm vụ chủ trì tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện: Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc triển khai thực hiện pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; hướng dẫn việc ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ; vận động xóa bỏ, không áp dụng phong tục, tập quán lạc hậu trong hương ước, quy ước….

Sở Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với Sở VH-TT&DL trong hướng dẫn việc xây dựng hương ước, quy ước. Bên cạnh đó, tại các huyện, thành phố cũng triển khai việc bàn giao nhiệm vụ quản lý hương ước, quy ước từ Phòng Tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch sang Phòng Văn hóa - Thông tin, công chức văn hóa - xã hội theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm