Hộ nghèo của TP HCM sẽ có thu nhập trung bình 36 triệu đồng/người/năm

(PLVN) - Theo Kế hoạch xây dựng chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và Chương trình Giảm nghèo bền vững của TP HCM giai đoạn 2021 – 2025 mà UBND TP vừa ban hành, các cơ quan chức năng cần nghiên cứu tham mưu đề xuất theo hướng không giữ tiêu chí thu nhập làm thước đo nghèo trong chuẩn nghèo đa chiều của TP.

UBND TP cho rằng, thu nhập được sử dụng làm một định lượng để đo sự chuyển biến về mức sống của hộ nghèo trong quá trình trợ giúp của Chương trình Giảm nghèo bền vững của TP giai đoạn 2021 – 2025. Qua đó, TP phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân hộ nghèo đến năm 2025 tăng 1,3 lần so với năm 2020 (1,3 X 28 triệu đồng = 36,4 triệu đồng, làm tròn là 36 triệu đồng/người/năm).

Kế hoạch cho biết, chuẩn nghèo đa chiều của TP giai đoạn 2016 - 2020 gồm 5 chiều nghèo với 11 chỉ số thiếu hụt (theo Quyết định số 58/2015 của UBND TP) và chuẩn nghèo đa chiều của quốc gia gồm 5 chiều nghèo với 10 chỉ số thiếu hụt (theo Quyết định số 59/2015 của Thủ tướng Chính phủ).

So với chuẩn nghèo quốc gia, TP có bổ sung 1 chiều nghèo “Việc làm - Bảo hiểm xã hội” (với 2 chỉ số); bổ sung 1 chỉ số thiếu hụt về trình độ nghề trong chiều nghèo “Giáo dục và đào tạo”; gộp thiếu hụt về nhà ở, nước sinh hoạt vào chiều nghèo “Điều kiện sống” và không có chỉ số thiếu hụt về nhà vệ sinh.

Hộ nghèo của TP HCM sẽ có thu nhập trung bình 36 triệu đồng/người/năm ảnh 1
 TP HCM phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân hộ nghèo đến năm 2025 làm tròn là 36 triệu đồng/người/năm.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, TP cần nghiên cứu thực trạng thiếu hụt từng chỉ số tại thời điểm và trong tương lai để đề xuất những chỉ số thiếu hụt loại bỏ. Cạnh đó, đề xuất bổ sung những chỉ số thiếu hụt mới phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của TP, phù hợp với những văn bản quy phạm pháp luật của trung ương và tương thích với chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Lãnh đạo TP yêu cầu, từ kinh nghiệm thực tiễn sinh động của Chương trình Giảm nghèo bền vững của thành phố giai đoạn 2016 - 2020, các cơ quan chức năng cần nghiên cứu tính toán một cách khoa học trên cơ sở pháp lý (các văn bản quy phạm pháp luật của trung ương) gắn với thực trạng nghèo của người dân TP để tham mưu đề xuất với lãnh đạo TP về mức chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và Chương trình Giảm nghèo bền vững của thành phố giai đoạn 2021 – 2025.

Qua đó, cũng góp phần cùng cả nước hoàn thành thắng lợi chương trình giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều và hoàn thành mục tiêu “Xây dựng TP HCM có chất lượng sống tốt - văn minh - hiện đại - nghĩa tình”.

Theo dự kiến, kết quả nghiên cứu chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và nội dung Chương trình Giảm nghèo bền vững của TP giai đoạn 2021 - 2025 sẽ được trình UBND TP, Thành ủy và đưa ra trình HĐND TP HCM vào khoảng cuối năm nay. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm