Hoạt động tín dụng chính sách giúp người dân thoát nghèo bền vững

(PLO) - Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phú Vang, TT. Huế đã không ngừng phát triển, thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ chuyển tải vốn vay đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần ổn định tình hình kinh tế, xã hội tại địa phương.

NHCSXH huyện Phú Vang thực hiện phiên giao dịch định kỳ tại UBND thị trấn Thuận An

NHCSXH huyện Phú Vang thực hiện phiên giao dịch định kỳ tại UBND thị trấn Thuận An

Theo tinh thần của Chỉ thị 40 và Quyết định 401 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Phú Vang nhận được sự quan tâm, hỗ trợ rất lớn từ Ban thường vụ huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và các tổ chức chính trị xã hội.

Đặc biệt, NHCSXH huyện đã tăng cường các giải pháp đưa nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đến đúng đối tượng thụ hưởng nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giúp dân giảm nghèo bền vững; đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Huyện Phú Vang gồm 18 xã và 2 thị trấn, dân cư sống chủ yếu bằng nghề chăn nuôi, trồng trọt và nuôi trồng đánh bắt thủy sản. Phần lớn đời sống của các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách còn gặp rất nhiều khó khăn, lao động không có việc làm, nhu cầu vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh còn rất lớn vì vậy việc triển khai thực hiện chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn là vô cùng cần thiết.

Từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, thường vụ huyện ủy Phú Vang đã triển khai quán triệt tinh thần của Chỉ thị 40 đến toàn thể Đảng bộ cơ sở và các chi bộ cấp thôn nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng của tín dụng chính sách đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Hoạt động tín dụng chính sách giúp người dân thoát nghèo bền vững ảnh 1

Mô hình trồng nấm của gia định chị Mai Thị Dành mang lại hiệu quả kinh tế cao

Ngoài ra, công tác chỉ đạo, giám sát nguồn vốn tín dụng ưu đãi trên địa bàn đã được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm sâu sát, việc rà soát và bổ sung các đối tượng đủ điều kiện vay vốn theo quy định được chính quyền các địa phương thực hiện thường xuyên và kịp thời. Hoạt động ủy thác vốn vay của các Hội đoàn thể được thắt chặt và kiểm tra thường xuyên hơn. Công tác bình xét cho vay từ cấp thôn được thực hiện bài bản, thực chất và đúng đối tượng. Chất lượng hoạt động của các tổ Tiết kiệm và vay vốn ngày càng được nâng lên, việc đôn đốc thu hồi nợ xấu, nợ quá hạn là một trong những nội dung hàng đầu được chính quyền địa phương từ xã đến thôn đặc biệt coi trọng, trang thiết bị và công tác bảo đảm an ninh tại phiên giao dịch được các địa phương ưu tiên quan tâm hàng đầu

Hiện nay, NHCSXH huyện Phú Vang đang triển khai 11 chương trình tín dụng ưu đãi tại địa bàn toàn huyện, tập trung vào các chương trình: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm, sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn...

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã thật sự là đòn bẩy cho những người nghèo và các đối tượng chính sách phát triển kinh tế xã hội vươn lên thoát nghèo. Hiện nay, nguồn vốn ủy thác của huyện chuyển sang NHCSXH huyện để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn là 2.681 triệu đồng.

Hoạt động tín dụng chính sách giúp người dân thoát nghèo bền vững ảnh 2

Cuộc họp thường kỳ giữa Ban thường vụ huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện và các tổ chức chính trị xã hội

Ông La Phúc Thành – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Vang cho biết, hoạt động tín dụng chính sách đã giúp nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn từng bước thoát nghèo, vươn lên có cuộc sống ấm no hơn. Đặc biệt, từ khi có Chỉ thị 40 và quyết định 401 của TTCP, huyện ủy Phú Vang đã ban hành quyết định về việc triển khai thực hiện Chỉ thị. Trong 6 tháng đầu năm 2018 UBND huyện đã chuyển sang NHCSXH huyện 500 triệu đồng. Những tháng cuối năm, UBND huyện sẽ tiếp tục xem xét bổ sung thêm nguồn vốn để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

“Đồng thời lãnh đạo huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng, lãnh đạo các địa phương tập trung quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho NHCSXH huyện phục vụ bà con hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn,. Mặt khác, thường xuyên quan tâm chỉ đạo các đoàn thể nhận uỷ thác phải tích cực quan tâm công tác đôn đốc thu hồi nợ nhằm bảo toàn nguồn vốn cho nhà nước, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách tại huyện”- Chủ tịch UBND huyện chia sẻ.

Đến nay, toàn huyện có trên 14.400 hộ tham gia vay vốn tại NHCSXH với 384 Tổ tiết kiệm và vay vốn, tổng dư nợ thực hiện trên 288 tỉ đồng trong đó nợ quá chiếm tỷ lệ 0,08 % (giảm 0,01% so với cuối năm 2017). Qua hơn 15 năm hoạt động, tín dụng chính sách xã hội thông qua NHCSXH huyện Phú Vang đã góp phần không nhỏ vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương, giảm từ 18,01% vào đầu năm 2003 xuống còn 8,32 % vào cuối năm 2016; Tổng số lượt hộ đã thoát nghèo có vay vốn NHCSXH là 3.868 hộ, tổng số hộ nghèo có vay vốn NHCSXH đã cải thiện được đời sống nhưng chưa thoát nghèo là 1.586 hộ.

Từng là hộ nghèo trong xã, nhưng từ khi có nguồn vốn vay từ NHCSXH huyện, gia đình chị Ma Thị Dành (thôn Vĩnh Lưu, xã Phú Lương) đã triển khai mô hình trồng nấm, mang lại hiệu quả kinh tế cao giúp gia đình Chị có cuộc sống khấm khá hơn. Chị Dành chia sẻ: “Nhờ có vốn vay của NHCSXH với lãi suất ưu đãi nên gia đình tôi đã đầu tư trồng nấm tạo việc làm quanh năm. Với hai vòm nấm, trừ chi phí gia đình cũng lãi hơn 5 triệu đồng/tháng. Bình quân mỗi năm cũng lãi hơn 60 triệu đồng…”        

Ngoài cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, thời gian qua, NHCSXH huyện Phú Vang đã giải quyết cho 2.186 lượt hộ vay vốn chương trình GQVL, giải quyết việc làm thường xuyên cho 1.237 lao động nhàn rỗi của gia đình hộ vay vốn và tạo việc làm mới cho 949 lao động. Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh nhờ vốn vay từ chương trình GQVL đã phát huy hiệu quả cao, vươn lên làm giàu và trở thành mô hình điểm cho bà con khác học hỏi. Phòng giao dịch NHCSXH huyện cũng đã đáp ứng cho trên 5.412 lượt hộ vay vốn HSSV, với tổng số tiền giải ngân là hơn 59,7 tỷ đồng.

Hoạt động tín dụng chính sách giúp người dân thoát nghèo bền vững ảnh 3
Hoạt động tín dụng chính sách đã giúp bà con nhân dân trên địa bàn huyện Phú Vang thoát nghèo bền vững

Chương trình cho vay nước sạch & vệ sinh môi trường nông thôn là một trong những chương trình mang lại hiệu quả rõ rệt nhất, sau 12 năm triển khai cho vay trên địa bàn huyện Phú Vang, rất nhiều hộ gia đình có điều kiện tiếp cận, lắp đặt và sử dụng nguồn nước sạch đảm bảo chất lượng, nhiều hộ gia đình có điều kiện xây mới hoặc cải tạo các công trình vệ sinh đạt chuẩn, góp phần rất lớn cho việc cải thiện vệ sinh môi trường ở khu vực nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Ông Đào Bá Thuận – Giám đốc NHCSXH huyện Phú Vang cho biết, hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần rất quan trọng trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

“Trong thời gian tới, NHCSXH huyện sẽ tiếp tục tham mưu cho Ban lãnh đạo Chi nhánh, lãnh đạo huyện tiếp tục quan tâm phân bổ nguồn vốn từ Trung ương và nguồn vốn địa phương để tiếp tục chuyển tải đến đối tượng thụ hưởng một cách kịp thời phục vụ nhu cầu sản xuất cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác”- Giám đốc NHCSXH huyện Phú Vang nhấn mạnh.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phú Vang đã không ngừng phát triển, thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ chuyển tải vốn vay đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần ổn định tình hình kinh tế, xã hội tại địa phương. Cùng với sự điều hành của Chủ tịch xã, thị trấn tham gia thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện đã phát huy được vai trò lãnh đạo, quản lý của Nhà nước trong công cuộc giảm nghèo, giúp người dân thoát nghèo bền vững.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm