Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

(PLVN) - Đó là nhấn  mạnh của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V, giai đoạn 2020 – 2025, diễn ra hôm qua (2/10).

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội.

Đánh giá cao những thành tích nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Ninh Bình đạt được trong giai đoạn 2015 - 2020, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, tỉnh Ninh Bình đã tích cực hưởng ứng và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, cuộc vận động của Trung ương.

Các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức bài bản, nền nếp, nội dung cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nên đã lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, chiến sĩ. Công tác khen thưởng có nhiều đổi mới; chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, chuyên đề, đối ngoại.

Để tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, Phó Chủ tịch nước đề nghị Ninh Bình quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tăng cường quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh; nghiên cứu, học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về “thi đua yêu nước”, cũng như những bài học kinh nghiệm phong phú, sâu sắc trong công tác lãnh đạo, tổ chức phong trào thi đua và tấm gương thi đua mẫu mực của Bác Hồ; triển khai sâu rộng các phong trào thi đua như lời Bác Hồ dạy... 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm