Học viện Tư pháp: Tiếp tục mở rộng quy mô và bảo đảm chất lượng đào tạo

(PLVN) -Sáng 22/12, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp thành Trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp” (Đề án 2083) do Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh chủ trì.

Học viện Tư pháp: Tiếp tục mở rộng quy mô và bảo đảm chất lượng đào tạo

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu cho biết, trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã chủ động phối hợp với các Bộ, Ngành, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cơ quan đầu mối triển khai thực hiện Đề án 2083. Bộ Tư pháp đã quan tâm chỉ đạo sát sao Học viện triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và đạt được một số kết quả.

Học viện Tư pháp: Tiếp tục mở rộng quy mô và bảo đảm chất lượng đào tạo ảnh 1
 

Cụ thể, hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng của Học viện đã được cập nhật, bổ sung, hoàn thiện theo yêu cầu, nhiệm vụ được giao; cơ bản hoàn thành chỉ tiêu đào tạo các chức danh tư pháp được giao trong Đề án 2083; chức năng đào tạo của Học viện được mở rộng từ năm 2018; đã thực hiện tốt công tác tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức bộ máy đã cơ bản được kiện toàn… 

Trong giai đoạn 2021 – 2030, mục tiêu đề ra là phát triển Học viện theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, mở rộng quy mô và bảo đảm chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngang tầm khu vực và tiếp cận gần hơn với trình độ quốc tế. Như tiếp tục triển khai Đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp thành Trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”; mở rộng chức năng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện; đào tạo, bồi dưỡng kết hợp, học tập điện tử, quản lý học trực tuyến đối với các nội dung phù hợp của các chương trình đào tạo. 

Tiếp tục rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng; tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, tăng cường về số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học ứng dụng phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp; tăng cường hoạt động liên kết, phối hợp với bộ, ngành, địa phương; tiếp tục củng cố các mối quan hệ hợp tác quốc tế sẵn có…

Tại Hội nghị, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Bổ trợ tư pháp Nguyễn Thị Mai cơ bản đồng ý với phương hướng, nhiệm vụ của Học viện Tư pháp. Đồng thời đề nghị Học viện tích cực phối hợp rà soát, phát hiện kịp thời những vướng mắc, bất cập về thể chế pháp luật điều chỉnh trong một số lĩnh vực bổ trợ tư pháp; phát huy vai trò của các tổ chức xã hội – nghề nghiệp ở cấp Trung ương và địa phương; cụ thể hoá chủ trương, cơ chế tuyển dụng, sử dụng đối tượng là học viên đã tốt nghiệp Chương trình đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư của Học viện…

Quyền vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phan Thị Hồng Hà cũng đề nghị Học viện tiếp tục phát triển quy mô đào tạo; nâng cao chất lượng cấp độ chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, triển khai giảng dạy theo phương thức B-learning, E-learning đối với một số bài giảng của một số chương trình đào tạo, bồi dưỡng…

Học viện Tư pháp: Tiếp tục mở rộng quy mô và bảo đảm chất lượng đào tạo ảnh 2
 

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả đã đạt được của Học viện Tư pháp trong công tác tổ chức thực hiện Đề án. Đồng thời khẳng định, qua 07 năm thực hiện Đề án, các Bộ, ngành và địa phương liên quan và đặc biệt là Học viện Tư pháp đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ đề ra và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Thứ trưởng đề nghị Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan hoàn thiện Báo cáo tổng kết gửi Thủ tướng Chính phủ, nghiên cứu đề xuất các nội dung hợp lý, khả thi của Quyết định điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Đề án và lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương có liên quan. Bên cạnh đó, Vụ Tổ chức cán bộ cần phối hợp chặt chẽ với Học viện Tư pháp và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ quy trình, thủ tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện Đề án những năm tiếp theo.

Ngoài ra, Thứ trưởng đề nghị các Bộ, ngành và địa phương có liên quan quan tâm và phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm