Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Nhiều điển hình tốt trong học tập và làm theo Bác

(PLVN) - Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam vừa tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” khu vực phía Bắc.

Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Song Phi trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành xuất sắc trong “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016-2020.

Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Song Phi trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành xuất sắc trong “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016-2020.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã quán triệt và triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ, có hiệu quả; đồng thời ban hành kế hoạch, hướng dẫn thực hiện trong cả nhiệm kỳ.

Các cấp Hội đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với xây dựng và thực hiện 5 chuẩn mực đạo đức của cựu chiến binh Việt Nam, thể hiện bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, truyền thống cựu chiến binh Việt Nam “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”. Nội dung học tập, làm theo và giải pháp thực hiện tương đối phù hợp với đặc điểm, tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, của các cấp Hội.

Nhiều tỉnh, thành đã xuất hiện các cách làm hay, mô hình, điển hình tốt, có sự lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác.

Trong đó, tiêu biểu là các phong trào Hội Cựu chiến binh các tỉnh biên giới phía Bắc phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân không di cư tự do; không tham gia vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, ma túy; chống tà đạo; các tỉnh Hội miền Trung có phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu xây dựng xứ đạo bình yên”, “Tổ nắm tin”, “Tổ tự quản”, “Nhà nghĩa tình đồng đội”, “Cựu chiến binh nêu gương sáng hiến kế, hiến công, hiến đất, hiến tài sản xây dựng nông thôn mới”...

Những chuyển biến tích cực từ việc học và làm theo Bác của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong 4 năm qua đã trực tiếp góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và tổ chức hội vững mạnh.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Hội Cựu chiến binh Việt Nam quán triệt và nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05; đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục; quan tâm tới công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo chí và mạng xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp Hội thường xuyên nắm chắc tình hình, tư tưởng, dư luận trong cựu chiến binh và nhân dân trên địa bàn; tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền khắc phục, giải quyết dứt điểm, triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cán bộ, đảng viên, hội viên, nhân dân quan tâm.

Mỗi tập thể, cá nhân phải có chương trình, kế hoạch cụ thể để tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tích cực xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng, đạo đức vì con người, vì cộng đồng, sự phát triển của đất nước...

Hội cũng chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao; cụ thể hóa vào nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” và các phong trào thi đua yêu nước khác...

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm