Hơn 86% người dân hài lòng với sự phục vụ của lực lượng Công an

(PLVN) - Ngày 31/10, Bộ Công an tổ chức Hội nghị công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính; kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân (CAND) năm 2019 và quán triệt nội dung cơ bản của nhiệm vụ triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong CAND.

Khai mạc Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định vai trò quan trọng của công tác cải cách hành chính trong hoạt động quản lý nhà nước về an ninh, trật tự của lực lượng CAND và xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Bộ Công an tiếp tục sử dụng kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính được Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt là một trong các tiêu chí để xét thi đua hằng năm của Công an các đơn vị, địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính mà Công an các đơn vị, địa phương tới đây cần đẩy mạnh thực hiện. Cụ thể, phải gấp rút hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 nói riêng và kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020 nói chung; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền cải cách hành chính gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính.

Hơn 86% người dân hài lòng với sự phục vụ của lực lượng Công an ảnh 1
 Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đề cao vai trò của công tác cải cách hành chính trong lực lượng CAND

Đây là năm thứ tư Bộ Công an tổ chức xác định Chỉ số cải cách hành chính trong toàn lực lượng và cũng là năm đầu tiên áp dụng bộ Chỉ số mới thay thế bộ Chỉ số được sử dụng từ năm 2014. Theo đó, số đơn vị, địa phương tham gia xác định Chỉ số cải cách hành chính tăng từ 83 lên 110.

Kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đã ghi nhận những nỗ lực của toàn lực lượng trong cải cách hành chính với giá trị trung bình trong công tác này đạt mức cao – 82,91%. Trong đó, 10 địa phương có Chỉ số đạt kết quả xuất sắc; 68 đơn vị, địa phương đạt kết quả tốt; 21 đơn vị, địa phương đạt kết quả khá và 11 đơn vị ở mức hoàn thành nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, Bộ Công an đã công bố kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Việc đánh giá mang tính toàn diện trên cả 4 cấp từ trung ương đến tỉnh, huyện và xã đối với các nhóm thủ tục hành chính có số lượng và tần suất giải quyết lớn, với sự tham gia điều tra xã hội học của gần 2 vạn người dân, tổ chức.

Hơn 86% người dân hài lòng với sự phục vụ của lực lượng Công an ảnh 2
 Các đại biểu tham dự Hội nghị

Mức độ hài lòng chung về sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong CAND ở mức cao – 86,69%, trong đó có những đơn vị, địa phương như Cục Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An, Phú Thọ đạt tối đa 100%...

Hội nghị cũng được quán triệt những kết quả cơ bản của việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong CAND thời gian qua; lý do phải xây dựng, áp dụng TCVN ISO 9001:2015; mục tiêu và những nhiệm vụ trọng tâm của Công an các đơn vị, địa phương trong việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

Cùng chuyên mục
Cuộc họp rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp dẫn đầu Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 – “trái ngọt” từ sự đóng góp của nhiều đơn vị

(PLVN) - Theo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vừa được công bố, Bộ Tư pháp đứng đầu bảng xếp hạng, thuộc nhóm 3 Bộ có chỉ số trên 90%. Đóng góp vào thành tích này là sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị thuộc Bộ, nổi bật là Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế…

Đọc thêm