Hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Ngãi

(PLVN) - Ngày 11/12, tại kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016- 2021, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi thông qua Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi thông qua Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Ngãi được thành lập trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Ngãi. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Ngãi là cơ quan tương đương Sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi và Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

Văn phòng này có chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi và HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Ngãi có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở làm việc và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi HĐND tỉnh thống nhất thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Ngãi, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sắp xếp tổ chức bộ máy, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/2/2021.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm