Kết luận nhiều sai phạm tại Học viện Quản lý giáo dục

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Thanh tra đột xuất Học viện Quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT đã chỉ ra sai phạm trong nhiều lĩnh vực từ tổ chức bộ máy, nhân sự cho đến quản lý tài chính, tài sản, mua sắm trang thiết bị và đầu tư xây dựng cơ bản…

Thanh tra Bộ GD&ĐT chỉ ra nhiều sai phạm tại Học viện Quản lý giáo dục.

Thanh tra Bộ GD&ĐT chỉ ra nhiều sai phạm tại Học viện Quản lý giáo dục.

Thiếu sót về tổ chức bộ máy, nhân sự

Theo kết luận thanh tra (KLTT), về tổ chức bộ máy, nhân sự, từ năm 2018 đến trước ngày 6/12/2019, Học viện Quản lý giáo dục (Học viện) không có Hội đồng học viện (HĐHV) để thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo quy định.

Học viện chưa có văn bản quy định và chưa có sự thống nhất về quy trình, thủ tục thực hiện thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị trực thuộc. Thành lập mới 2 trung tâm là không cân đối, không phù hợp với số lượng viên chức và không phù hợp với chủ trương giảm đơn vị theo Nghị quyết 19-NQ/TW.

HĐHV còn chậm ban hành các văn bản quy định thuộc quyền hạn, nhiệm vụ của HĐHV, trong đó có các văn bản về tổ chức, nhân sự, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định Luật Phòng chống tham nhũng.

Về cơ cấu viên chức, công tác tuyển dụng và quản lý, sử dụng đội ngũ viên chức, người lao động còn chậm kiện toàn đủ số lượng lãnh đạo Học viện. Không bảo đảm tỷ lệ cơ cấu chức danh giảng viên, nghiên cứu viên và tỷ lệ cơ cấu viên chức, người lao động thuộc khối hành chính, hỗ trợ. Bố trí 13 đơn vị có số lượng dưới 7 người, cá biệt có đơn vị chỉ có từ 2 - 3 nhân sự là không phù hợp với quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

Học viện thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018 không đúng quy định khoản 3 Điều 3 Thông tư 15. Chủ tịch hội đồng thi tuyển không có văn bản phân công theo quy định tại Thông tư số 16/2012/TT-BNV. Một số ứng viên có chứng chỉ ngoại ngữ chưa đảm bảo quy định. Căn cứ ban hành các quyết định còn thiếu các văn bản pháp luật liên quan đến tuyển dụng. Chưa thực hiện đầy đủ quy định về đăng tải thông báo tuyển dụng…

Về xây dựng và phê duyệt quy hoạch cán bộ, quyết định phê duyệt quy hoạch Giám đốc, Phó Giám đốc và quá trình thực hiện không có nội dung về rà soát là chưa đúng quy định. Chưa có nguồn quy hoạch từ bên ngoài để đáp ứng nguyên tắc quy hoạch mở. Chưa rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch đối với các nhân sự không còn đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn đối với quy hoạch cấp Trưởng/Phó trưởng các đơn vị trực thuộc. Danh sách quy hoạch năm 2019 còn có nhân sự trùng với danh sách quy hoạch năm 2017…

Sai phạm về quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản

Theo KLTT, về quản lý tài chính, từ năm 2018 đến năm 2020, HĐHV không ban hành Nghị quyết về kế hoạch tài chính năm theo quy định khoản 2 Điều 16 Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học.

Học viện chưa thực hiện sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm trong kỳ thanh tra theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, thông báo xét duyệt ngân sách hằng năm của Bộ GD&ĐT.

Qua thanh tra phát hiện việc ban hành tờ trình, hợp đồng, thông báo, biên bản liên quan các khoản thu ngoài học phí, lệ phí đều không có căn cứ cho khoản thu, dự toán khoản thu, nội dung chi.

Chưa thực hiện đầy đủ việc thu học phí, các khoản quy định qua tổ chức tín dụng theo quy định. Chưa thực hiện trích quỹ dự phòng ổn định thu nhập theo quy định. Chưa thực hiện công khai tài chính theo Thông tư 61/2017/TT-BTC và Thông tư 90/2018/TT-BTC. Chưa thực hiện quy định trong công tác quản lý, sử dụng, quy trình thanh quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ, cấp cơ sở theo Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC.

Học viện còn chậm thanh toán tiền dạy cho giảng viên hình thức trực tiếp tại một số địa phương. Từ năm 2018 đến nay chưa chi trả tiền giảng dạy cho giảng viên đào tạo tiến sĩ theo quy định của Bộ luật Lao động 2019. Chi giờ giảng sau đại học cho một số giảng viên khi chưa bảo đảm định mức giờ chuẩn trong năm theo Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT và Thông tư s20/2020/TT-BGDĐT.

Ngoài ra, việc Học viện tiếp nhận, tự thực hiện khoản viện trợ 121.150 bảng Anh từ Đại học QUB là không đúng với quy định theo khoản 2, Điều 3, Thông tư số 225/2010/TT-BTC.

Đặc biệt, có 7 nội dung không thực hiện theo các kiến nghị về thanh tra, Kiểm toán nhà nước, thông báo quyết toán hằng năm của Bộ GD&ĐT.

Về quản lý tài sản, mua sắm trang thiết bị và đầu tư xây dựng cơ bản đã sai phạm nghiêm trọng như: các hợp đồng cho thuê diện tích của cơ sở hoạt động sự nghiệp các năm 2018, 2019, 2020 chưa thực hiện đúng việc đấu giá cho thuê tài sản theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 46 và khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 24 Nghị định 151/2017/NĐ-CP. Không xác định giá khởi điểm để đấu giá. Không thuê tổ chức đấu giá tài sản hoặc thành lập Hội đồng để đấu giá. Chưa thực hiện đúng trình tự thủ tục đấu giá cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản tại Điều 34 đến Điều 46 của Luật Đấu giá tài sản.

Theo KLTT, tại Học viện, về công tác xuất bản giáo trình, không tổ chức lập, thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC đối với gói thầu ngày 14/1/2019 lựa chọn đơn vị thực hiện xuất bản giáo trình phục vụ đào tạo trình độ đại học (NXB Đại học Kinh tế quốc dân thực hiện, giá trị 48,796 triệu đồng).

Với các dự án đầu tư xây dựng, việc Học viện tiếp tục phê duyệt dự án có hạng mục xây dựng nhà cầu nối B1-B2, xây tường mới ngăn chia thành phòng chức năng và bổ sung trang thiết bị cho các phòng là không phù hợp. Công trình mới được đầu tư xây dựng, chưa hoàn thành quyết toán đã cải tạo nâng cấp cho thấy việc lập dự án ban đầu là chưa cẩn thận, chưa có kế hoạch tổng thể, chưa có khảo sát ban đầu.

Cùng chuyên mục
Vé được bán với giá từ 450.000 đến 950.000/vé/ghế, thu về hàng trăm triệu đồng mỗi tối.

Quảng Ninh: Sự thật đằng sau chương trình biểu diễn nghệ thuật "không thu tiền" ở TP Hạ Long

(PLVN) - Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật không phép, có sự tham gia, góp mặt nhiều ca sĩ tên tuổi, thu hút hàng trăm khán giả đến xem mỗi tối. Các buổi biểu diễn được tổ chức tại Trạm khách Quân chủng Phòng không – Không quân và được bán vé với giá từ 450.000 đến 950.000/vé/ghế nhưng lại được quảng cáo là chương trình biểu diễn không thu tiền.

Đọc thêm