Không kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp quá 1 lần/năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đó là nội dung đáng chú ý tại văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành nhằm chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tại một doanh nghiệp.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tại một doanh nghiệp.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua các sở, ban, ngành, đơn vị đã có nhiều giải pháp và cơ bản khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân.

Tuy nhiên hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế, vẫn còn hiện tượng gây khó khăn cho hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp như: Nội dung thanh tra chưa rõ ràng, thời gian thanh tra kéo dài, chậm ban hành kết luận thanh tra…

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định Luật Thanh tra và các quy địnhliên quan tới thanh tra, kiểm tra; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; kịp thời tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh, kiến nghị của doanh ngiệp của đường dây nóng, hộp thư điện tử của tỉnh.

Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung về đạo đức công vụ; có cơ chế kiểm soát hiệu quả với cán bộ, công chức khi tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý.

Đáng chú ý, UBND tỉnh yêu cầu: Khi xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm không để xảy ra tình trạnh thanh tra, kiểm  quá 1 lần/năm đối với doanh nghiệp.

Trường hợp kế hoạch thanh tra trùng lặp, chồng chéo giữa các cơ quan, địa phương, đơn vị thì chủ động phối hợp, trao đổi để thống nhất phương án xử lý theo quy định hiện hành, theo hướng không làm tăng số cuộc thanh tra, kiểm tra; đảm bảo kế thừa kết quả thanh tra, kiểm tra và khônng làm cản trở hoạt động bình thường của tổ chức, doanh nghiệp. Trường hợp thanh tra đột xuất thì chỉ ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm rõ ràng.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm