Kiểm sát công tác Thi hành án dân sự tại huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

(PLVN) - Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) phối hợp với Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Hà.

Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, sau khi nghe ông Nguyễn Ngọc Thắng – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đầm Hà thông qua Quyết định và kế hoạch về việc trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Đầm Hà Nguyễn Đông Triều đã báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự từ ngày 01/5/2019 đến 31/8/2020, đánh giá những kết quả đặt được và những mặt còn hạn chế trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Đồng thời, chỉ đạo các đồng chí trong đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn trực tiếp kiểm sát thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

Quá trình kiểm sát cho thấy: Chi cục thi hành án dân sự huyện Đầm Hà về cơ bản đã thực hiện đúng quy định trong công tác thi hành án dân sự: hồ sơ, sổ sách được lập và ghi chép đầy đủ; việc tổ chức giải quyết thi hành án, phân loại, xác minh điều kiện thi hành án; công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý tài sản, vật chứng; thực hiện chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án… đều bảo đảm đúng pháp luật.

Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác thi hành án dân sự thời gian qua còn có một số hạn chế như: Sổ sách cập nhật chưa đủ; việc xác minh điều kiện thi hành án đối với một số vụ việc vẫn còn chậm, hoặc thực hiện không đúng theo quy định; vụ việc đã ra quyết định thi hành án nhưng lại chậm thông báo cho người được thi hành án về việc nhận tài sản,…

Sau hai ngày làm việc hiệu quả, Đoàn đã hoàn thành công tác trực tiếp kiểm sát theo đúng như kế hoạch. Tại buổi kết luận, Đoàn ghi nhận những kết quả đạt được và yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ rõ. Thay mặt đơn vị, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Hà phát biểu tiếp thu những góp ý của Đoàn kiểm sát và hứa khắc phục ngay những hạn chế nhằm nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm