Lâm Đồng tái hiện lễ hội truyền thống người K'ho

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo kế hoạch tái hiện lễ hội truyền thống của cộng đồng dân tộc K'ho tại huyện Lạc Dương của Sở VH-TT&DL Lâm Đồng, chương trình sẽ diễn ra trong hai ngày 18-19/11/2022.
Người K'ho mở hội.
Người K'ho mở hội.

Việc tái hiện lễ hội truyền thống của cộng đồng dân tộc K'ho là giải pháp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể; thông qua đó giới thiệu và quảng bá để các tầng lớp nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế hiểu biết sâu sắc hơn về truyền thống văn hóa lịch sử của tỉnh Lâm Đồng.

Để thực hiện thành công chương trình, một trong những nhiệm vụ được chú trọng là tuyên truyền nâng cao nhận thức về giá trị lễ hội truyền thống của người K’ho tại địa phương tổ chức phục dựng; khuyến khích sự tham gia tự nguyện của cộng đồng dân cư đối với lễ hội được phục dựng.

Huyện Lạc Dương hiện có 69,7% đồng bào dân tộc thiểu số bao gồm dân tộc K’Ho-Cil, K’Ho-Lạch, K’Ho-Srê. Đồng bào dân tộc ở đây giàu truyền thống văn hóa; vì vậy, việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên nói chung và các nghi lễ, lễ hội truyền thống của dân tộc bản địa nói riêng luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Lạc Dương quan tâm để phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Cùng với tiềm năng, thế mạnh về điều kiện tự nhiên, các nghi lễ, lễ hội thể hiện bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc bản địa huyện Lạc Dương giờ đây đã và đang được khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là du lịch góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Đọc thêm