Loạt sai phạm trong quản lý sử dụng ngân sách ở UBND huyện Chư Sê, Gia Lai

(PLVN) - UBND tỉnh Gia Lai đã phê bình Chủ tịch UBND huyện Chư Sê về việc không cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra theo yêu cầu của đoàn thanh tra. Đồng thời, giao Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai tổ chức thanh tra việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 2,5 tỷ đồng từ ngân sách huyện Chư Sê cấp cho Công an huyện thực hiện dự án lắp đặt camera an ninh…
Trụ sở UBND huyện Chư Sê
Trụ sở UBND huyện Chư Sê

Theo kết luận thanh tra mới ban hành, năm 2016, UBND huyện Chư Sê chi cho quốc phòng hơn 3,3 tỷ đồng, trong khi Nghị quyết HĐND huyện chỉ phân bổ hơn 1,4 tỷ và bổ sung giữa nhiệm kỳ hơn 800 triệu đồng (vượt 47%); Chi cho an ninh hơn 2,5 tỷ đồng, trong khi phân bổ 500 triệu đồng và bổ sung giữa nhiệm kỳ hơn 515 triệu đồng (vượt 149,4%) nhưng không báo cáo HĐND huyện; là vi phạm nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước và thuộc hành vi bị cấm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Năm 2018, tình trạng chi ngân sách vượt mức phân bổ của HĐND huyện Chư Sê tiếp tục lặp lại. Trong đó các khoản UBND huyện này chi cho an ninh vượt dự toán HĐND huyện phê duyệt năm 2016, chưa có dự toán được phê duyệt năm 2017 và đến năm 2018 mới trình Nghị quyết phê duyệt.

Đặc biệt là khoản chi hỗ trợ Công an huyện số tiền 2,5 tỉ để lắp đặt camera. Tuy nhiên, UBND huyện Chư Sê đã không cung cấp hồ sơ thanh toán, quyết toán cho đoàn Thanh tra với lý do “được bảo quản theo chế độ tối mật và chưa có ý kiến của Giám đốc Công an tỉnh”. 

Từ 2016-2018, ngoài định mức chi quản lý hành chính và một số khoản chi không tự chủ phục vụ cho nhiệm vụ của Phòng Tài chính kế hoạch (TCKH) được HĐND huyện duyệt, UBND huyện Chư Sê tham mưu trình phê duyệt và cấp cho Phòng này khoản chi đặc thù và kinh phí để xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội, thảo luận, quyết toán ngân sách – tiền sử dụng đất, làm hệ số giá đất với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng.

UBND huyện Chư Sê tham mưu phân bổ kinh phí không tự chủ cho Phòng TCKH, nhưng lại cho phép sử dụng để chi các nội dung như chi quản lý hành chính là không đúng dự toán, vượt định mức chi quản lý hành chính theo Nghị quyết của HĐND huyện dẫn đến sai phạm của Phòng TCKH trong việc quản lý, sử dụng.

Trách nhiệm với những sai phạm, hạn chế nêu trên là của UBND huyện Chư Sê, trước hết thuộc về Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện. Do đó, UBND huyện phải tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nghiêm khắc với việc cấp ngân sách vượt dự toán HĐND huyện giao cho quốc phòng – an ninh và trình phân bổ, phê duyệt dự toán chi kinh phí đặc thù cho Phòng TCKH. 

Thanh tra tỉnh Gia Lai còn chỉ ra nhiều sai phạm trong việc thực hiện chi ngân sách với Văn phòng HĐND và UBND huyện trong các năm 2016 và 2018 với số tiền gần 215 triệu đồng…

Văn phòng này còn sử dụng nguồn kinh phí không tự chủ của bộ phận một cửa, Ban Tiếp công dân không đúng mục đích với số tiền 51,228 triệu đồng; sử dụng gần 110 triệu đồng từ nguồn kinh phí cấp không tự chủ để chi trả và quyết toán cho các nguồn chi khác có số tiền chi vượt dự toán mà không đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép điều chỉnh nội dung.

Cũng trong 2 năm này, số tiền chi tiếp khách từ nguồn kinh phí tự chủ và không tự chủ với tổng số tiền hơn 1,048 tỉ đồng; hơn 140 triệu đồng không có hồ sơ thanh, quyết toán đầy đủ chứng từ thể hiện đối tượng, nội dung, số lượng, định mức tiếp khách theo quy định. 

Năm 2016 và 2018 đã được cấp kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ Văn phòng và Thường trực UBND huyện, Thường trực HĐND huyện, bộ phận một cửa, Ban Tiếp công dân... nhưng báo cáo tài chính đã không phản ánh tình hình tăng, giảm tài sản cố định phát sinh trong năm; hồ sơ chứng từ thể hiện thiếu biên bản bàn giao tài sản và biên bản kiểm kê hiện trạng.

Đối với Phòng TCKH chi sai quy định hơn 1,059 tỉ đồng khi tham mưu UBND huyện trình HĐND phân bổ nguồn kinh phí không tự chủ với tổng số tiền 1,233 tỉ đồng, trong đó có kinh phí đặc thù là 720 triệu. 

Thanh tra đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo UBND huyện Chư Sê tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm các cá nhân có liên quan. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị có trách nhiệm thu hồi, nộp số tiền sai phạm gần 4,1 tỷ vào ngân sách. 

Trong đó, UBND huyện Chư Sê là 2,5 tỉ đồng, Văn phòng HĐND và UBND huyện là gần 447 triệu đồng; Phòng TCKH là hơn 1,06 tỉ đồng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện là hơn 157 triệu đồng. UBND huyện Chư Sê còn có trách nhiệm nộp khôi phục ngân sách tỉnh Gia Lai số tiền hơn 7,4 tỉ đồng.   

UBND tỉnh Gia Lai đã phê bình Chủ tịch UBND huyện Chư Sê về việc không cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra theo yêu cầu của đoàn thanh tra. Đồng thời, giao Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai tổ chức thanh tra việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 2,5 tỷ đồng từ ngân sách huyện Chư Sê cấp cho Công an huyện thực hiện dự án lắp đặt camera an ninh…

Đọc thêm