Luật Đất đai (sửa đổi): Người dân được hỗ trợ đủ tiền để được giao suất tái định cư tối thiểu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 18/1/2024, Luật đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội khoá XV thông qua với nhiều điểm mới đáng chú ý. Trong đó, Luật đã quy định cụ thể về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Luật đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội khoá XV thông qua với nhiều điểm mới đáng chú ý.
Luật đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội khoá XV thông qua với nhiều điểm mới đáng chú ý.

Luật Đất đai (sửa đổi) quy định về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất với nhiều điểm mới đáng chú ý.

Luật Đất đai (sửa đổi) quy định cụ thể 7 nhóm nguyên tắc khi thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, trong đó cụ thể hóa nguyên tắc quy định tại Nghị quyết 18-NQ/TW “người dân có đất bị thu hồi phải có chỗ ở, bảo đảm cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”

Luật Đất đai (sửa đổi) đã thể chế nội dung Nghị quyết 18 bằng các quy định như: Quy định điều tra thu nhập từ việc sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất bị thu hồi, nguyện vọng tái định cư, chuyển đổi nghề trong trình tự, thủ tục thu hồi đất; bảo đảm điều kiện hạ tầng, địa điểm khu tái định cư gần với khu vực thu hồi đất.

Quy định nguyên tắc ưu tiên bồi thường bằng đất nếu địa phương có điều kiện và người bị thu hồi đất có nhu cầu; hỗ trợ đủ tiền để được giao suất tái định cư tối thiểu cho người có đất bị thu hồi nếu tiền bồi thường về đất ở không đủ so với giá trị của một suất tái định cư tối thiểu.

Quy định việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án độc lập và việc tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án đầu tư.

Theo đó, trường hợp dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tách ra thành dự án độc lập theo quy định của pháp luật về đầu tư công thì việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện theo quy định của luật này.

Tuy nhiên, luật không quy định các trường hợp dự án tách nội dung này thành dự án độc lập để đảm bảo tính thống nhất trong thực hiện.

Đọc thêm