Năm 2025: Hà Nội hoàn thành dứt điểm các công trình trọng tâm

(PLVN) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chương trình hành động số 217/CTr về triển khai thực hiện Kế hoạch số 210-KH/TU ngày 8/10/2020 của Thành ủy, Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hà Nội đề ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ lao động làm việc đã qua đào tạo đạt 75-80%; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 12%; khắc phục cơ bản tình trạng mất cân đối cung - cầu nhân lực trong nền kinh tế; thiết lập hệ thống sắp xếp công việc dựa trên vị trí việc làm, củng cố hệ thống chức nghiệp thực tài. Đến năm 2035, tỷ lệ lao động làm việc đã qua đào tạo đạt 80-85%; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 10%.  

TP Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, hoàn thiện đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách, công cụ thúc đẩy quản lý, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; xây dựng Thủ đô Hà Nội xanh, sạch, đẹp, văn minh; hoàn thành dứt điểm các công trình có tính chất cấp bách, trọng tâm, trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, nâng cấp hạ tầng kết nối giữa các quận, huyện, thị xã và kết cấu hạ tầng đô thị.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm