Nam Định nâng cao kết quả thi hành án theo hướng bền vững

(PLVN) -Ngày 3/12, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS năm 2021. Tham dự Hội nghị có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Trần Thị Phương Hoa.

Nam Định nâng cao kết quả thi hành án theo hướng bền vững

Theo báo cáo của Cục, năm 2020, thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, hành chính; Kế hoạch công tác của Tổng cục THADS, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Nam Định đã chỉ đạo các cơ quan THADS trong tỉnh triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu sát, kịp thời các mặt công tác. Lãnh đạo Cục, Chi cục trưởng các cơ quan THADS tỉnh Nam Định thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, áp dụng đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác. 

Nam Định nâng cao kết quả thi hành án theo hướng bền vững ảnh 1
 Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Kết quả thi hành án về việc đạt 85,68%; về tiền đạt 44,55% (vượt 4,68% về việc, 5,55% về tiền so với chỉ tiêu Tổng cục giao). Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được công tác THADS tỉnh Nam Định, đặc biệt thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, một số mặt công tác vẫn còn tồn tại, hạn chế. 

Vì vậy, để khắc phục những tồn tại, hạn chế đồng thời tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, trong năm 2021, các cơ quan THADS trên địa bàn sẽ tích cực, chủ động chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm công tác; khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao kết quả thi hành án theo hướng bền vững. 

Nam Định nâng cao kết quả thi hành án theo hướng bền vững ảnh 2
 Phó Tổng Cục trưởng Trần Thị Phương Hoa phát biểu tại Hội nghị.

Theo đó, Thủ trưởng các cơ quan THADS từ Cục đến các Chi cục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ; kiểm soát chặt chẽ, có hiệu quả công việc của công chức, người lao động tại đơn vị mình quản lý. Làm tốt công tác tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, đánh giá một cách thực chất những kết quả đạt được cũng như chỉ ra tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để có hướng khắc phục hiệu quả. 

 Chú trọng công tác xác minh phân loại án có điều kiện và chưa có điều kiện, bảo đảm chính xác, kịp thời; tổ chức thi hành dứt điểm đối với các vụ việc có điều kiện thi hành. Hạn chế sai sót, bảo đảm tính khách quan, công khai trong công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản. Tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc giao tài sản bán đấu giá thành.

Tập trung quyết liệt thi hành án đối với các vụ việc tham nhũng- kinh tế, nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước trong các vụ việc loại này; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thu hồi các khoản nợ của các tổ chức tín dụng. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng, theo dõi án hành chính... đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng thời hạn, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dựng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian thi hành án theo yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện có hiệu quả phần mềm quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS và các phần mềm quản lý áp dụng trong năm 2020. Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, công chức; xử lý nghiêm minh đối với cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây sách nhiễu, tiêu cực hoặc có vi phạm trong thực thi công vụ.

Nam Định nâng cao kết quả thi hành án theo hướng bền vững ảnh 3
 
Nam Định nâng cao kết quả thi hành án theo hướng bền vững ảnh 4
 

Để triển khai thuận lợi các nhiệm vụ, giải pháp trên, các cơ quan THADS Nam Định cần tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo THADS các cấp. Tiếp tục duy trì công tác phối hợp liên ngành; đặc biệt phối hợp chặt chẽ với các ngành Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát... để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án.

Anh Tuấn

Cùng chuyên mục

Đọc thêm